Establiments hotelers. Viatgers. Per procedènciaM RSS 

Catalunya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Total viatgers   16.773,5   17.686,4   19.094,4   3,5   5,48,0
Turisme domèstic   6.366,7   6.935,1   7.439,2   7,0   8,97,3
     Andalusia   310,2   277,1   321,3   12,7   -10,716,0
     Aragó   224,6   240,2   241,8   8,3   7,00,7
     Astúries   59,1   52,0   58,0   3,9   -12,011,5
     Balears   101,9   93,9   121,1   3,3   -7,828,9
     Canàries   72,5   70,7   83,3   4,9   -2,417,8
     Cantàbria   41,9   45,0   47,2   -10,4   7,54,9
     Castella-Lleó   109,8   116,1   128,7   1,7   5,710,8
     Castella-La Manxa   85,9   97,0   105,1   -0,5   12,88,4
     Catalunya   3.735,3   4.157,8   4.329,7   10,4   11,34,1
     Comunitat Valenciana   364,1   367,5   419,9   3,1   0,914,3
     Extremadura   34,1   34,5   38,7   -20,8   1,112,1
     Galícia   108,4   104,4   118,0   0,3   -3,713,1
     Madrid   609,6   674,7   811,0   -1,7   10,720,2
     Múrcia   58,5   60,4   60,2   8,3   3,2-0,3
     Navarra   83,9   90,9   96,5   2,8   8,46,1
     País Basc   305,6   394,8   398,3   6,6   29,20,9
     La Rioja   42,9   44,0   50,9   -1,6   2,615,8
     Ceuta i Melilla   18,4   14,1   9,5   -38,1   -23,5-33,0
Turisme estranger   10.406,8   10.751,3   11.655,2   1,5   3,38,4
     Alemanya   851,8   849,1   937,4   0,9   -0,310,4
     Àustria   92,5   99,4   99,0   4,1   7,4-0,3
     Bèlgica   302,2   336,2   338,6   -2,9   11,30,7
     Dinamarca   96,8   106,3   113,9   -1,3   9,87,1
     Finlàndia   96,3   84,1   89,0   19,8   -12,75,8
     França   2.000,0   2.246,5   2.329,5   8,3   12,33,7
     Grècia   34,2   37,6   39,6   -17,1   9,95,4
     Irlanda   115,5   135,4   161,3   3,7   17,319,1
     Itàlia   610,9   666,4   726,1   5,8   9,19,0
     Luxemburg   12,3   12,3   14,2   -3,7   0,215,7
     Països Baixos   397,7   424,0   410,2   -3,2   6,6-3,2
     Polònia   158,3   167,4   197,1   3,1   5,717,8
     Portugal   149,9   146,1   175,5   11,6   -2,520,1
     Regne Unit   1.243,2   1.296,6   1.460,6   3,0   4,312,6
     Txèquia   47,5   45,1   51,6   6,5   -5,014,4
     Suècia   167,7   163,7   170,2   -10,2   -2,44,0
     Resta UE (1)   246,4   244,7   314,8   12,1   -0,728,6
     Suïssa   222,2   221,8   228,5   4,6   -0,13,0
     Noruega   133,3   121,9   121,2   -2,3   -8,5-0,6
     Rússia   714,2   368,9   383,6   -14,9   -48,34,0
     Resta d'Europa   312,0   320,8   348,1   -17,3   2,88,5
     Estats Units   671,0   743,4   806,8   0,4   10,88,5
     Resta d'Amèrica   528,7   560,3   639,4   -5,8   6,014,1
     Països africans   121,0   146,0   179,2   2,1   20,622,8
     Japó   182,9   174,7   164,7   0,1   -4,5-5,7
     Resta del món   898,6   1.032,7   1.155,0   13,6   14,911,8
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE.

Notes:

- (1) Inclou Bulgària, Xipre, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Malta, Romania i a partir del juliol del 2013 Croàcia.


Comentari

L'any 2016, segons dades definitives, el nombre de viatgers registrats en els establiments hotelers de Catalunya ha estat de 19.094,4 milers, un 8% més que l'any anterior. El turisme domèstic creix un 7,3% i l'estranger un 8,4%. En el cas del turisme domèstic, cal destacar que Catalunya, com a primera comunitat en termes absoluts, puja un 4,1%. Pel que fa al turisme estranger, els països de procedència majoritaris són França i Regne Unit, amb increments del 3,7% i del 12,6% respectivament. Japó mostra el decrement més intens, amb un 5,7%.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 24 de gener del 2017.

Sèries revisades amb data 31 de juliol del 2017.

Més informació a:

 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Viatgers i pernoctacions. Per procedència T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i pernoctacions. Per procedència T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Visitants estrangers (sèrie anual 2004-2015). Turistes i altres visitants. Per procedència T
 Turistes estrangers (sèrie anual 2001-2015). Motiu i característiques del viatge T
 Turistes estrangers (sèrie anual 2004-2015). Despesa declarada T
 Allotjaments turístics. Places T

Sou aquí: