Establiments hotelers. Viatgers. Per procedènciaM RSS 

Catalunya. 2017
        Valor        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Total viatgers   17.686,4   19.094,4   19.748,8   5,4   8,03,4
Turisme domèstic   6.935,1   7.439,2   7.455,2   8,9   7,30,2
     Andalusia   277,1   321,3   339,9   -10,7   16,05,8
     Aragó   240,2   241,8   276,0   7,0   0,714,1
     Astúries   52,0   58,0   59,3   ..   11,52,3
     Balears   93,9   121,1   116,4   -7,8   28,9-3,9
     Canàries   70,7   83,3   78,0   ..   17,8-6,4
     Cantàbria   45,0   47,2   46,6   ..   4,9-1,3
     Castella-Lleó   116,1   128,7   126,3   ..   10,8-1,8
     Castella-La Manxa   97,0   105,1   86,5   ..   8,4-17,7
     Catalunya   4.157,8   4.329,7   4.327,3   11,3   4,1-0,1
     Comunitat Valenciana   367,5   419,9   425,8   0,9   14,31,4
     Extremadura   34,5   38,7   38,4   ..   12,1-0,9
     Galícia   104,4   118,0   122,5   ..   13,13,8
     Madrid   674,7   811,0   828,5   10,7   20,22,2
     Múrcia   60,4   60,2   68,6   ..   -0,313,9
     Navarra   90,9   96,5   97,0   ..   6,10,6
     País Basc   394,8   398,3   343,5   29,2   0,9-13,7
     La Rioja   44,0   50,9   53,3   ..   15,84,6
     Ceuta i Melilla   14,1   9,5   21,3   ..   -33,0125,4
Turisme estranger   10.751,3   11.655,2   12.293,7   3,3   8,45,5
     Alemanya   849,1   937,4   897,1   -0,3   10,4-4,3
     Àustria   99,4   99,0   86,2   ..   -0,3-12,9
     Bèlgica   336,2   338,6   349,4   11,3   0,73,2
     Dinamarca   106,3   113,9   117,7   ..   7,13,4
     Finlàndia   84,1   89,0   81,8   ..   5,8-8,0
     França   2.246,5   2.329,5   2.350,2   12,3   3,70,9
     Grècia   37,6   39,6   42,6   ..   5,47,5
     Irlanda   135,4   161,3   169,4   17,3   19,15,1
     Itàlia   666,4   726,1   739,7   9,1   9,01,9
     Luxemburg   12,3   14,2   12,7   ..   15,7-10,9
     Països Baixos   424,0   410,2   449,3   6,6   -3,29,5
     Polònia   167,4   197,1   210,3   ..   17,86,7
     Portugal   146,1   175,5   192,6   -2,5   20,19,7
     Regne Unit   1.296,6   1.460,6   1.450,6   4,3   12,6-0,7
     Txèquia   45,1   51,6   61,3   ..   14,418,7
     Suècia   163,7   170,2   183,2   ..   4,07,6
     Resta UE (1)   244,7   314,8   336,1   -58,6   28,66,7
     Suïssa   221,8   228,5   234,9   -0,1   3,02,8
     Noruega   121,9   121,2   124,0   ..   -0,62,3
     Rússia   368,9   383,6   480,2   -48,3   4,025,2
     Resta d'Europa   320,8   348,1   353,4   2,8   8,51,5
     Estats Units   743,4   806,8   947,8   10,8   8,517,5
     Resta d'Amèrica   560,3   639,4   784,5   6,0   14,122,7
     Països africans   146,0   179,2   195,4   ..   22,89,0
     Japó   174,7   164,7   188,1   -4,5   -5,814,3
     Resta del món   1.032,7   1.155,0   1.255,3   1,3   11,88,7
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE.

Notes:

- (1) Inclou Bulgària, Xipre, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Malta, Romania i a partir del juliol del 2013 Croàcia.

- Les dades del darrer any són provisionals i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.


Comentari

L'any 2017, segons dades provisionals, el nombre de viatgers registrats en els establiments hotelers de Catalunya ha estat de 19.748,8 milers, un 3,4% més que l'any anterior. El turisme domèstic creix un 0,2% i l'estranger un 5,5%. En el cas del turisme domèstic, cal destacar que Catalunya, com a primera comunitat en termes absoluts, disminueix un 0,1%. Pel que fa al turisme estranger, els països de procedència majoritaris són França i Regne Unit, amb un increment del 0,9% i una disminució del 0,7% respectivament. Àustria mostra el decrement més intens, amb un 12,9%.

Data de publicació:

Darrer període (2017): 24 de gener del 2018.

Més informació a:

 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i pernoctacions. Per procedència T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i pernoctacions. Per procedència T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Visitants estrangers (sèrie anual 2004-2015). Turistes i altres visitants. Per procedència T
 Turistes estrangers (sèrie anual 2001-2015). Motiu i característiques del viatge T
 Turistes estrangers (sèrie anual 2004-2015). Despesa declarada T
 Allotjaments turístics. Places T

Sou aquí: