Visitants estrangersM RSS 

Catalunya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Visitants   :   :   27.802,2   :   :-7,4
Turistes   :   :   18.139,2   :   :4,4
Excursionistes   :   :   9.663,0   :   :-23,6
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE.


Notes:

- Es consideren els visitants residents a l'estranger que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya.

- Les taxes de variació són taxes enllaçades facilitades per l'INE.

Amunt
Espanya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Visitants   :   :   115.561,1   :   :5,7
Turistes   :   :   75.315,0   :   :10,5
Excursionistes   :   :   40.246,1   :   :-2,2
Unitats: Milers.

Font: INE. Estadística de moviments turístics en frontera.


Comentari

El nombre de visitants estrangers que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya, segons dades definitives, va ser de 27.802,2 milers l'any 2016, un 7,4% menys respecte a l'any anterior. D'aquests visitants, 18.139,2 milers eren turistes, és a dir, van pernoctar a Catalunya, mentre que 9.663 milers eren excursionistes. Això suposa un increment interanual del 4,4% pels turistes, mentre que els excursionistes mostren un decrement del 23,6%. A Espanya va augmentar el nombre de visitants estrangers (5,7%) i el de turistes (10,5%), mentre que el d'excursionistes baixa un 2,2%.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 31 de gener del 2017.

Sèries revisades amb data 9 d'octubre del 2017.

Més informació a:

 Turisme estranger. Idescat.
 Visitants. Indicadors de conjuntura econòmica. Idescat.
 Visitants estrangers (sèrie anual 2004-2015). Turistes i altres visitants. Per procedència. Indicadors anuals. Idescat.
 Demanda turística. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i pernoctacions. Per procedència T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i pernoctacions. Per procedència T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Visitants estrangers (sèrie anual 2004-2015). Turistes i altres visitants. Per procedència T
 Turistes estrangers (sèrie anual 2001-2015). Motiu i característiques del viatge T
 Turistes estrangers (sèrie anual 2004-2015). Despesa declarada T
 Allotjaments turístics. Places T

Sou aquí: