Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat i àrees geogràfiquesM RSS 

Catalunya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Total   4.392,5   4.645,2   3.128,8   68,5   5,8-32,6
Per branques d'activitat (CCAE-2009)      
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca   3,3   0,0   16,5   -87,9   -100,0..
Indústries extractives   1,7   1,1   11,2   ..   -36,9936,7
Indústries manufactureres   545,5   388,8   244,0   -47,5   -28,7-37,2
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat   93,2   52,4   41,2   332,0   -43,7-21,3
Aigua, sanejament i gestió de residus   1.445,7   5,7   0,0   ..   -99,6-99,5
Construcció   51,3   119,8   960,0   -78,6   133,3701,4
Comerç a l'engròs i al detall   510,9   207,1   148,8   111,4   -59,5-28,1
Transport i emmagatzematge   87,3   21,3   801,3   -73,2   -75,6..
Hostaleria   12,0   4,9   32,9   ..   -59,5576,4
Informació i comunicacions   133,0   740,3   707,7   52,2   456,8-4,4
Activitats financeres i d'assegurances   1.348,3   2.784,5   87,5   207,8   106,5-96,9
Activitats immobiliàries   132,2   235,1   63,5   21,7   77,9-73,0
Activitats professionals, científiques i tècniques   11,1   35,1   10,9   -75,2   215,4-69,0
Activitats administratives i serveis auxiliars   2,2   3,7   0,4   -55,6   66,7-89,0
Educació   0,0   0,0   0,0   -94,8   ..-42,1
Activitats sanitàries i de serveis socials   0,4   0,0   2,7   -75,9   -100,0..
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment   14,5   45,3   0,1   -12,5   213,2-99,7
Altres serveis   0,0   0,0   0,1   ..   -100,0..
Per àrees econòmiques      
OCDE   3.580,0   3.943,0   2.651,4   100,1   10,1-32,8
Unió Europea (UE-28)   2.924,1   3.496,7   2.374,6   100,3   19,6-32,1
Amèrica del Nord   619,2   93,6   195,4   175,5   -84,9108,8
Amèrica Llatina   633,3   812,7   522,8   -25,0   28,3-35,7
Resta d'Amèrica   0,0   0,4   7,3   -100,0   ....
Àsia i Oceania   159,3   35,7   10,4   284,6   -77,6-70,8
Àfrica   31,8   32,4   5,5   330,2   1,8-83,2
Paradisos fiscals   0,0   9,1   0,8   -100,0   ..-91,3
Unitats: Milions d'euros.

Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.

Amunt
Espanya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Total   30.437,9   41.315,4   23.448,2   25,7   35,7-43,2
Per branques d'activitat (CCAE-2009)      
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca   141,6   286,1   146,9   37,3   102,1-48,7
Indústries extractives   2.520,9   9.673,3   1.050,3   347,2   283,7-89,1
Indústries manufactureres   2.035,8   2.341,8   3.105,8   -38,9   15,032,6
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat   2.357,2   11.940,5   992,8   71,7   406,5-91,7
Aigua, sanejament i gestió de residus   1.580,3   32,8   0,0   ..   -97,9-99,9
Construcció   2.216,2   2.451,3   2.387,8   59,3   10,6-2,6
Comerç a l'engròs i al detall   3.858,8   619,8   7.847,3   446,4   -83,9..
Transport i emmagatzematge   527,8   636,6   1.103,3   -62,6   20,673,3
Hostaleria   68,9   128,6   83,5   166,2   86,7-35,1
Informació i comunicacions   777,6   5.747,3   1.717,9   -85,4   639,1-70,1
Activitats financeres i d'assegurances   13.319,1   6.008,8   2.741,1   52,9   -54,9-54,4
Activitats immobiliàries   478,7   1.086,1   1.312,6   -44,0   126,920,9
Activitats professionals, científiques i tècniques   386,0   140,7   49,0   73,5   -63,5-65,2
Activitats administratives i serveis auxiliars   83,8   138,2   154,6   -15,4   65,011,8
Educació   1,9   0,5   0,2   -64,2   -72,9-65,9
Activitats sanitàries i de serveis socials   13,0   5,3   9,6   35,1   -59,380,8
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment   51,4   77,6   745,2   43,5   51,1859,8
Altres serveis   19,1   0,0   0,3   ..   -100,0..
Per àrees econòmiques      
OCDE   15.210,8   32.155,7   18.720,1   1,5   111,4-41,8
Unió Europea (UE-28)   10.739,8   9.032,3   15.170,6   -13,7   -15,968,0
Amèrica del Nord   3.479,5   20.792,4   2.780,7   282,2   497,6-86,6
Amèrica Llatina   12.388,2   10.105,0   4.463,1   37,8   -18,4-55,8
Resta d'Amèrica   2.018,4   137,1   369,2   ..   -93,2169,3
Àsia i Oceania   1.168,4   410,6   406,3   73,4   -64,9-1,0
Àfrica   180,3   288,0   72,0   102,4   59,8-75,0
Paradisos fiscals   2.071,5   73,5   89,0   790,2   -96,521,1
Unitats: Milions d'euros.

Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.

Nota: La suma de les àrees geogràfiques que es mostren no és igual a la inversió total, atès que hi ha països que consten a més d'una àrea.


Comentari

La inversió bruta a l'estranger de Catalunya l'any 2016 va ascendir a 3.128,8 milions d'euros, un 32,6% menys que l'any anterior. Per seccions de la CCAE-2009, cal destacar l'increment de la construcció, com a branca majoritària en termes absoluts. Quant a la distribució geogràfica de la inversió, l'OCDE, principal zona de destinació, mostra un decrement del 32,8%. A Espanya, la inversió a l'estranger va disminuir un 43,2% anual.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 21 de març del 2017.

Més informació a:

 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.
 Inversió a l'estranger. Per branques econòmiques. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.
 Inversió estrangera a Espanya. Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques T

Sou aquí: