Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat i àrees geogràfiquesM RSS 

Catalunya. 2017
        Valor        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Total   4.820,0   4.525,9   6.543,4   7,7   -6,144,6
Per branques d'activitat (CCAE-2009)      
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca   0,0   20,4   136,3   -100,0   ..569,9
Indústries extractives   5,7   11,2   0,7   232,5   96,8-94,2
Indústries manufactureres   415,4   409,1   164,0   -31,0   -1,5-59,9
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat   29,1   26,9   91,2   -67,3   -7,5238,8
Aigua, sanejament i gestió de residus   105,7   17,5   0,0   -92,7   -83,4-100,0
Construcció   125,4   982,6   6,8   144,2   683,7-99,3
Comerç a l'engròs i al detall   227,9   806,6   575,3   -58,8   254,0-28,7
Transport i emmagatzematge   28,4   1.148,3   3.580,2   -68,0   ..211,8
Hostaleria   4,5   28,3   135,9   -67,9   525,6379,7
Informació i comunicacions   740,6   767,2   1.014,2   502,7   3,632,2
Activitats financeres i d'assegurances   2.785,1   102,8   767,3   106,9   -96,3646,5
Activitats immobiliàries   254,5   162,0   22,8   133,7   -36,3-85,9
Activitats professionals, científiques i tècniques   35,1   21,1   13,6   190,9   -39,9-35,6
Activitats administratives i serveis auxiliars   4,0   4,1   19,3   84,4   4,7364,6
Educació   0,0   0,0   0,0   ..   -42,136,9
Activitats sanitàries i de serveis socials   0,0   2,8   0,0   -100,0   ..-99,6
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment   58,6   14,8   14,4   211,4   -74,8-2,7
Altres serveis   0,0   0,1   1,3   -13,7   113,6..
Per àrees econòmiques      
OCDE   4.089,6   3.420,3   5.756,0   13,2   -16,468,3
Unió Europea (UE-28)   3.621,7   3.027,9   4.893,2   22,1   -16,461,6
Amèrica del Nord   93,6   275,5   493,1   -84,6   194,578,9
Amèrica Llatina   843,0   1.139,8   715,1   29,1   35,2-37,3
Resta d'Amèrica   0,4   7,3   1,1   -98,5   ..-85,6
Àsia i Oceania   43,5   35,8   239,5   -73,9   -17,8569,6
Àfrica   33,8   25,0   2,6   6,2   -26,2-89,5
Paradisos fiscals   9,1   0,8   16,5   ..   -90,7..
Unitats: Milions d'euros.

Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.

Amunt
Espanya. 2017
        Valor        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Total   31.675,6   37.262,0   19.760,8   -0,1   17,6-47,0
Per branques d'activitat (CCAE-2009)      
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca   286,1   217,3   236,9   82,8   -24,19,0
Indústries extractives   9.677,9   1.055,0   3.199,2   283,9   -89,1203,2
Indústries manufactureres   2.437,7   6.172,1   2.396,7   9,8   153,2-61,2
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat   1.570,0   4.460,1   1.014,3   -36,8   184,1-77,3
Aigua, sanejament i gestió de residus   133,0   133,3   0,6   -91,6   0,2-99,6
Construcció   2.551,5   2.867,1   1.255,1   14,7   12,4-56,2
Comerç a l'engròs i al detall   908,0   8.903,9   2.557,2   -81,6   880,6-71,3
Transport i emmagatzematge   660,1   1.524,8   3.764,9   22,4   131,0146,9
Hostaleria   130,8   89,5   173,2   75,4   -31,693,4
Informació i comunicacions   5.758,9   2.068,6   2.376,4   739,0   -64,114,9
Activitats financeres i d'assegurances   6.052,3   7.197,3   2.051,3   -54,6   18,9-71,5
Activitats immobiliàries   1.106,4   1.335,9   262,3   115,4   20,8-80,4
Activitats professionals, científiques i tècniques   154,5   141,7   111,5   -32,0   -8,3-21,3
Activitats administratives i serveis auxiliars   149,9   321,5   87,5   43,2   114,4-72,8
Educació   0,5   0,7   0,0   -72,9   29,5-95,7
Activitats sanitàries i de serveis socials   6,9   9,9   206,6   -59,0   44,3..
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment   91,0   763,0   49,6   63,1   738,8-93,5
Altres serveis   0,2   0,4   17,5   -98,8   45,1..
Per àrees econòmiques      
OCDE   22.015,5   27.382,7   14.256,1   42,2   24,4-47,9
Unió Europea (UE-28)   9.232,5   20.822,4   7.673,3   -16,2   125,5-63,1
Amèrica del Nord   10.414,2   5.572,2   4.368,1   200,1   -46,5-21,6
Amèrica Llatina   10.617,2   9.808,0   5.677,3   -21,5   -7,6-42,1
Resta d'Amèrica   104,5   120,9   606,2   -94,9   15,7401,3
Àsia i Oceania   439,2   534,7   969,5   -56,4   21,881,3
Àfrica   292,8   175,6   66,2   59,0   -40,0-62,3
Paradisos fiscals   83,7   89,0   541,3   -96,0   6,4507,9
Unitats: Milions d'euros.

Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.

Nota: La suma de les àrees geogràfiques que es mostren no és igual a la inversió total, atès que hi ha països que consten a més d'una àrea.


Comentari

La inversió bruta a l'estranger de Catalunya l'any 2017 va ascendir a 6.543,4 milions d'euros, un 44,6% més que l'any anterior. Per seccions de la CCAE-2009, cal destacar l'increment del transport i emmagatzematge, com a branca majoritària en termes absoluts. Quant a la distribució geogràfica de la inversió, l'OCDE, principal zona de destinació, mostra un increment del 68,3%. A Espanya, la inversió a l'estranger va disminuir un 47% anual.

Data de publicació:

Darrer període (2017): 21 de març del 2018.

Més informació a:

 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.
 Inversió a l'estranger. Per branques econòmiques. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.
 Inversió estrangera a Espanya. Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques T

Sou aquí: