Població ocupada i taxa d'ocupació. Per sexe i grups d'edatM RSS 

Catalunya. 2016
        Taxa d'ocupació (%)        Valor (mitjana anual)        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Total   49,9   50,7   52,3   3.030,9   3.077,7   3.183,9   2,1   1,53,4
De 16 a 64 anys   62,9   64,2   66,4   3.006,1   3.051,4   3.159,1   2,1   1,53,5
De 16 a 24 anys   24,2   25,3   27,5   150,4   157,3   173,7   -1,4   4,610,4
De 25 a 34 anys   72,4   73,6   75,1   682,2   660,6   649,3   -1,5   -3,2-1,7
De 35 a 44 anys   75,9   78,2   80,4   973,7   994,6   1.011,2   3,2   2,21,7
De 45 a 54 anys   72,3   72,9   75,7   784,1   799,6   845,5   4,0   2,05,7
De 55 anys i més   20,5   21,4   22,7   440,5   465,6   504,3   3,3   5,78,3
Homes   54,0   55,8   57,3   1.594,3   1.643,3   1.692,0   1,5   3,13,0
De 16 a 64 anys   66,0   68,5   70,7   1.580,1   1.628,4   1.677,3   1,4   3,13,0
De 16 a 24 anys   24,3   24,5   27,4   77,4   78,0   88,9   2,6   0,813,9
De 25 a 34 anys   73,6   76,2   78,7   341,4   335,6   332,6   -4,9   -1,7-0,9
De 35 a 44 anys   79,5   83,4   85,3   520,1   538,5   541,8   3,4   3,50,6
De 45 a 54 anys   76,6   78,9   80,8   416,7   434,7   453,8   5,0   4,34,4
De 55 anys i més   24,5   25,9   27,2   238,7   256,4   274,9   1,2   7,47,2
Dones   46,0   46,0   47,5   1.436,6   1.434,5   1.491,9   2,7   -0,14,0
De 16 a 64 anys   59,7   59,8   62,1   1.426,0   1.423,0   1.481,9   2,9   -0,24,1
De 16 a 24 anys   24,1   26,1   27,5   73,0   79,2   84,8   -5,3   8,57,0
De 25 a 34 anys   71,3   71,1   71,7   340,8   325,0   316,7   2,1   -4,6-2,6
De 35 a 44 anys   72,3   72,9   75,4   453,6   456,1   469,4   3,0   0,62,9
De 45 a 54 anys   68,0   66,8   70,5   367,3   364,9   391,7   2,8   -0,77,3
De 55 anys i més   17,2   17,6   18,9   201,8   209,2   229,3   5,8   3,69,6
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. 2016
        Taxa d'ocupació (%)        Valor (mitjana anual)        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Total   45,0   46,4   47,6   17.344,2   17.866,1   18.341,6   1,2   3,02,7
De 16 a 64 anys   56,8   58,7   60,5   17.210,6   17.717,5   18.182,7   1,2   2,92,6
De 16 a 24 anys   18,5   20,0   20,5   748,6   802,7   820,4   -1,9   7,22,2
De 25 a 34 anys   65,3   66,6   68,4   3.926,4   3.839,6   3.776,4   -2,2   -2,2-1,6
De 35 a 44 anys   70,7   73,2   75,5   5.530,0   5.686,8   5.791,7   1,7   2,81,8
De 45 a 54 anys   65,6   67,5   69,6   4.610,4   4.793,7   5.003,0   2,7   4,04,4
De 55 anys i més   18,6   19,8   20,8   2.528,8   2.743,3   2.950,2   4,0   8,57,5
Homes   50,3   52,0   53,3   9.442,7   9.760,4   10.000,8   1,4   3,42,5
De 16 a 64 anys   61,6   64,0   65,8   9.363,8   9.676,0   9.910,1   1,4   3,32,4
De 16 a 24 anys   19,3   20,9   21,8   398,1   426,6   445,0   -0,8   7,24,3
De 25 a 34 anys   67,8   69,7   72,3   2.042,0   2.005,8   1.988,7   -1,7   -1,8-0,9
De 35 a 44 anys   76,2   79,3   81,3   3.031,7   3.128,1   3.155,4   1,8   3,20,9
De 45 a 54 anys   72,2   74,7   77,1   2.540,7   2.655,4   2.772,4   2,9   4,54,4
De 55 anys i més   23,0   24,4   25,3   1.430,2   1.544,4   1.639,4   3,0   8,06,1
Dones   40,0   41,1   42,2   7.901,5   8.105,7   8.340,8   1,0   2,62,9
De 16 a 64 anys   52,0   53,4   55,1   7.846,8   8.041,5   8.272,6   1,1   2,52,9
De 16 a 24 anys   17,7   19,2   19,2   350,6   376,1   375,4   -3,2   7,3-0,2
De 25 a 34 anys   62,7   63,5   64,5   1.884,4   1.833,8   1.787,7   -2,8   -2,7-2,5
De 35 a 44 anys   65,0   66,9   69,5   2.498,3   2.558,7   2.636,4   1,7   2,43,0
De 45 a 54 anys   58,9   60,3   62,2   2.069,7   2.138,3   2.230,6   2,4   3,34,3
De 55 anys i més   14,8   15,9   17,1   1.098,6   1.198,9   1.310,8   5,2   9,19,3
Unitats: Milers de persones.

Font: INE. Enquesta de població activa.


Comentari

L'any 2016, la població ocupada de Catalunya va créixer un 3,4% anual i la taxa d'ocupació es va situar en el 52,3%. Per sexe, les taxes van ser del 57,3% en els homes i del 47,5% en les dones. Les taxes més altes es van donar en la franja de 35 a 44 anys: un 85,3% en el cas dels homes i un 75,4% en el de les dones. A Espanya, la població ocupada va créixer un 2,7%, si es compara amb un any enrere i la taxa d'ocupació es va situar en el 47,6%.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 10 de febrer del 2017.

Més informació a:

 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.
 Enquesta de població activa. Base de dades. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població activa i taxa d'activitat. Per sexe i grups d'edat T
 Població ocupada i taxa d'ocupació. Per sexe i grups d'edat T
 Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe T
 Població desocupada i taxa d'atur. Per sexe i grups d'edat T
 Població assalariada i taxa de salarització. Per sexe i grups d'edat T
 Població assalariada. Per sectors d'activitat i sexe T
 Població assalariada. Per sector contractant i sexe T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sectors d'activitat T
 Cost laboral per treballador i any. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral per treballador i any. Per grandària de les unitats T
 Cost laboral per treballador i any. Per components T
 Salaris pactats en acords col·lectius T
 Salari brut anual. Per sexe, grups d'edat i nacionalitat T
 Salari brut anual. Per sexe i percentils T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i sectors d'activitat T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus d'ocupació T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus de contracte T
 Salari brut anual. Per sexe i tipus de jornada T
 Relació amb l'activitat de la població de 16 a 29 anys T
 Vagues. Participants i jornades no treballades. Per províncies T
 Accidents de treball amb baixa. Per sectors econòmics T

Sou aquí: