Població ocupada i taxa d'ocupació. Per sexe i grups d'edatM RSS 

Catalunya. 2017
        Taxa d'ocupació (%)        Valor (mitjana anual)        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Total   50,7   52,3   53,5   3.077,7   3.183,9   3.275,3   1,5   3,42,9
De 16 a 64 anys   64,2   66,4   68,0   3.051,4   3.159,1   3.245,3   1,5   3,52,7
De 16 a 24 anys   25,3   27,5   30,1   157,3   173,7   193,8   4,6   10,411,6
De 25 a 34 anys   73,6   75,1   76,7   660,6   649,3   651,2   -3,2   -1,70,3
De 35 a 44 anys   78,2   80,4   82,3   994,6   1.011,2   1.019,0   2,2   1,70,8
De 45 a 54 anys   72,9   75,7   78,3   799,6   845,5   890,7   2,0   5,75,4
De 55 anys i més   21,4   22,7   23,1   465,6   504,3   520,5   5,7   8,33,2
Homes   55,8   57,3   58,5   1.643,3   1.692,0   1.737,0   3,1   3,02,7
De 16 a 64 anys   68,5   70,7   72,2   1.628,4   1.677,3   1.717,2   3,1   3,02,4
De 16 a 24 anys   24,5   27,4   30,2   78,0   88,9   100,0   0,8   13,912,5
De 25 a 34 anys   76,2   78,7   79,1   335,6   332,6   328,7   -1,7   -0,9-1,2
De 35 a 44 anys   83,4   85,3   87,8   538,5   541,8   546,4   3,5   0,60,8
De 45 a 54 anys   78,9   80,8   82,3   434,7   453,8   471,1   4,3   4,43,8
De 55 anys i més   25,9   27,2   28,3   256,4   274,9   290,9   7,4   7,25,8
Dones   46,0   47,5   48,7   1.434,5   1.491,9   1.538,3   -0,1   4,03,1
De 16 a 64 anys   59,8   62,1   63,8   1.423,0   1.481,9   1.528,0   -0,2   4,13,1
De 16 a 24 anys   26,1   27,5   29,9   79,2   84,8   93,8   8,5   7,010,7
De 25 a 34 anys   71,1   71,7   74,3   325,0   316,7   322,5   -4,6   -2,61,9
De 35 a 44 anys   72,9   75,4   76,7   456,1   469,4   472,7   0,6   2,90,7
De 45 a 54 anys   66,8   70,5   74,2   364,9   391,7   419,7   -0,7   7,37,1
De 55 anys i més   17,6   18,9   18,7   209,2   229,3   229,6   3,6   9,60,1
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. 2017
        Taxa d'ocupació (%)        Valor (mitjana anual)        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Total   46,4   47,6   48,7   17.866,1   18.341,6   18.824,8   3,0   2,72,6
De 16 a 64 anys   58,7   60,5   62,1   17.717,5   18.182,7   18.648,5   2,9   2,62,6
De 16 a 24 anys   20,0   20,5   22,9   802,7   820,4   921,1   7,2   2,212,3
De 25 a 34 anys   66,6   68,4   70,0   3.839,6   3.776,4   3.757,9   -2,2   -1,6-0,5
De 35 a 44 anys   73,2   75,5   77,2   5.686,8   5.791,7   5.841,1   2,8   1,80,9
De 45 a 54 anys   67,5   69,6   71,3   4.793,7   5.003,0   5.186,7   4,0   4,43,7
De 55 anys i més   19,8   20,8   21,6   2.743,3   2.950,2   3.117,9   8,5   7,55,7
Homes   52,0   53,3   54,6   9.760,4   10.000,8   10.266,3   3,4   2,52,7
De 16 a 64 anys   64,0   65,8   67,6   9.676,0   9.910,1   10.161,9   3,3   2,42,5
De 16 a 24 anys   20,9   21,8   23,8   426,6   445,0   488,2   7,2   4,39,7
De 25 a 34 anys   69,7   72,3   73,7   2.005,8   1.988,7   1.972,6   -1,8   -0,9-0,8
De 35 a 44 anys   79,3   81,3   83,5   3.128,1   3.155,4   3.185,1   3,2   0,90,9
De 45 a 54 anys   74,7   77,1   78,8   2.655,4   2.772,4   2.871,3   4,5   4,43,6
De 55 anys i més   24,4   25,3   26,4   1.544,4   1.639,4   1.749,2   8,0   6,16,7
Dones   41,1   42,2   43,1   8.105,7   8.340,8   8.558,5   2,6   2,92,6
De 16 a 64 anys   53,4   55,1   56,5   8.041,5   8.272,6   8.486,6   2,5   2,92,6
De 16 a 24 anys   19,2   19,2   22,0   376,1   375,4   432,9   7,3   -0,215,3
De 25 a 34 anys   63,5   64,5   66,3   1.833,8   1.787,7   1.785,3   -2,7   -2,5-0,1
De 35 a 44 anys   66,9   69,5   70,8   2.558,7   2.636,4   2.656,0   2,4   3,00,7
De 45 a 54 anys   60,3   62,2   63,8   2.138,3   2.230,6   2.315,5   3,3   4,33,8
De 55 anys i més   15,9   17,1   17,5   1.198,9   1.310,8   1.368,8   9,1   9,34,4
Unitats: Milers de persones.

Font: INE. Enquesta de població activa.


Comentari

L'any 2017, la població ocupada de Catalunya va créixer un 2,9% anual i la taxa d'ocupació es va situar en el 53,5%. Per sexe, les taxes van ser del 58,5% en els homes i del 48,7% en les dones. Les taxes més altes es van donar en la franja de 35 a 44 anys: un 87,8% en el cas dels homes i un 76,7% en el de les dones. A Espanya, la població ocupada va créixer un 2,6%, si es compara amb un any enrere i la taxa d'ocupació es va situar en el 48,7%.

Data de publicació:

Darrer període (2017): 5 de febrer del 2018.

Més informació a:

 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.
 Enquesta de població activa. Base de dades. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població activa i taxa d'activitat. Per sexe i grups d'edat T
 Població ocupada i taxa d'ocupació. Per sexe i grups d'edat T
 Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe T
 Població desocupada i taxa d'atur. Per sexe i grups d'edat T
 Població assalariada i taxa de salarització. Per sexe i grups d'edat T
 Població assalariada. Per sectors d'activitat i sexe T
 Població assalariada. Per sector contractant i sexe T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sectors d'activitat T
 Cost laboral per treballador i any. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral per treballador i any. Per grandària de les unitats T
 Cost laboral per treballador i any. Per components T
 Salaris pactats en acords col·lectius T
 Salari brut anual. Per sexe, grups d'edat i nacionalitat T
 Salari brut anual. Per sexe i percentils T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i sectors d'activitat T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus d'ocupació T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus de contracte T
 Salari brut anual. Per sexe i tipus de jornada T
 Relació amb l'activitat de la població de 16 a 29 anys T
 Vagues. Participants i jornades no treballades. Per províncies T
 Accidents de treball amb baixa T

Sou aquí: