Població assalariada i taxa de salarització. Per sexe i grups d'edatM RSS 

Catalunya. 2017
        Taxa de salarització (%)        Valor (mitjana anual)        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Total   82,8   83,3   83,9   2.547,0   2.653,5   2.747,3   1,4   4,23,5
De 16 a 64 anys   83,2   83,8   84,3   2.537,4   2.646,4   2.735,8   1,4   4,33,4
De 16 a 24 anys   94,1   96,1   95,6   147,9   166,9   185,4   5,6   12,811,1
De 25 a 34 anys   89,2   89,3   89,8   589,0   580,1   584,7   -4,0   -1,50,8
De 35 a 44 anys   84,0   84,9   85,5   835,2   858,1   871,7   3,0   2,71,6
De 45 a 54 anys   80,7   81,1   80,7   645,3   686,0   719,2   2,3   6,34,8
De 55 anys i més   70,8   71,9   74,2   329,5   362,5   386,4   4,3   10,06,6
Homes   78,5   79,3   79,8   1.290,2   1.342,1   1.385,7   3,0   4,03,3
De 16 a 64 anys   79,0   79,8   80,4   1.286,5   1.339,2   1.380,0   3,1   4,13,1
De 16 a 24 anys   92,5   95,9   94,9   72,2   85,3   94,9   3,1   18,111,3
De 25 a 34 anys   86,8   87,0   87,9   291,4   289,3   288,8   -1,4   -0,7-0,2
De 35 a 44 anys   80,2   81,6   82,7   431,9   442,1   451,8   4,4   2,42,2
De 45 a 54 anys   76,4   76,9   75,6   332,3   348,7   356,1   5,1   4,92,1
De 55 anys i més   63,3   64,2   66,7   162,4   176,6   194,2   3,4   8,89,9
Dones   87,6   87,9   88,5   1.256,8   1.311,5   1.361,6   -0,1   4,33,8
De 16 a 64 anys   87,9   88,2   88,7   1.250,9   1.307,3   1.355,7   -0,2   4,53,7
De 16 a 24 anys   95,6   96,2   96,4   75,7   81,6   90,5   8,2   7,710,9
De 25 a 34 anys   91,5   91,8   91,7   297,5   290,8   295,9   -6,5   -2,31,7
De 35 a 44 anys   88,4   88,6   88,8   403,3   415,9   419,9   1,7   3,11,0
De 45 a 54 anys   85,8   86,1   86,5   313,0   337,3   363,1   -0,5   7,77,7
De 55 anys i més   79,9   81,1   83,7   167,2   185,9   192,2   5,1   11,23,4
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. 2017
        Taxa de salarització (%)        Valor (mitjana anual)        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Total   82,7   83,0   83,5   14.773,5   15.228,2   15.715,1   3,4   3,13,2
De 16 a 64 anys   83,0   83,4   83,8   14.710,9   15.160,9   15.635,7   3,4   3,13,1
De 16 a 24 anys   91,7   92,9   94,0   736,0   762,4   866,1   8,7   3,613,6
De 25 a 34 anys   59,7   58,2   57,4   3.397,4   3.368,4   3.350,8   -2,4   -0,9-0,5
De 35 a 44 anys   84,3   84,8   85,1   4.791,7   4.912,0   4.970,6   3,7   2,51,2
De 45 a 54 anys   80,2   80,0   80,6   3.842,6   4.002,3   4.182,1   4,6   4,24,5
De 55 anys i més   73,1   74,0   75,2   2.005,8   2.183,1   2.345,6   9,5   8,87,4
Homes   79,0   79,5   79,9   7.708,3   7.951,3   8.202,1   4,0   3,23,2
De 16 a 64 anys   79,4   79,9   80,3   7.680,8   7.921,1   8.162,1   4,0   3,13,0
De 16 a 24 anys   89,7   91,5   92,8   382,6   407,2   453,0   9,6   6,411,2
De 25 a 34 anys   55,3   54,9   54,2   1.730,0   1.733,0   1.725,8   -1,6   0,2-0,4
De 35 a 44 anys   81,0   81,6   81,8   2.533,7   2.574,3   2.605,0   4,4   1,61,2
De 45 a 54 anys   75,8   76,0   76,5   2.011,8   2.107,9   2.196,2   5,2   4,84,2
De 55 anys i més   68,0   68,9   69,9   1.050,4   1.129,0   1.222,1   8,8   7,58,2
Dones   87,2   87,2   87,8   7.065,2   7.276,9   7.512,9   2,8   3,03,2
De 16 a 64 anys   87,4   87,5   88,1   7.030,0   7.239,9   7.473,4   2,7   3,03,2
De 16 a 24 anys   94,0   94,6   95,4   353,4   355,2   413,0   7,7   0,516,3
De 25 a 34 anys   65,2   62,0   61,2   1.667,6   1.635,5   1.625,0   -3,3   -1,9-0,6
De 35 a 44 anys   88,2   88,7   89,1   2.258,0   2.337,7   2.365,6   2,9   3,51,2
De 45 a 54 anys   85,6   84,9   85,8   1.830,9   1.894,5   1.985,9   4,0   3,54,8
De 55 anys i més   79,7   80,4   82,1   955,4   1.054,0   1.123,4   10,2   10,36,6
Unitats: Milers de persones.

Font: INE. Enquesta de població activa.


Comentari

L'any 2017 la població assalariada a Catalunya va registrar un increment del 3,5% interanual i la taxa de salarització es va situar en el 83,9% de la població ocupada. En el cas de les dones, la taxa va ser superior (88,5%) respecte a la dels homes (79,8%). Per grups d'edat, observem increments en tots els grups d'edat. Cal destacar el creixement tant per homes com per dones en la franja de 16 a 24 anys de l'11,3% i 10,9% respectivament. La resta de grups d'edat també registren augments excepte pel cas dels homes en la franja de 25 a 34 anys, que disminueix un 0,2%. A Espanya la població assalariada va créixer un 3,2% en un any i la taxa de salarització es va situar en el 83,5% de la població ocupada.

Data de publicació:

Darrer període (2017): 5 de febrer del 2018.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Base de dades. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població activa i taxa d'activitat. Per sexe i grups d'edat T
 Població ocupada i taxa d'ocupació. Per sexe i grups d'edat T
 Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe T
 Població desocupada i taxa d'atur. Per sexe i grups d'edat T
 Població assalariada i taxa de salarització. Per sexe i grups d'edat T
 Població assalariada. Per sectors d'activitat i sexe T
 Població assalariada. Per sector contractant i sexe T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sectors d'activitat T
 Cost laboral per treballador i any. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral per treballador i any. Per grandària de les unitats T
 Cost laboral per treballador i any. Per components T
 Salaris pactats en acords col·lectius T
 Salari brut anual. Per sexe, grups d'edat i nacionalitat T
 Salari brut anual. Per sexe i percentils T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i sectors d'activitat T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus d'ocupació T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus de contracte T
 Salari brut anual. Per sexe i tipus de jornada T
 Relació amb l'activitat de la població de 16 a 29 anys T
 Vagues. Participants i jornades no treballades. Per províncies T
 Accidents de treball amb baixa T

Sou aquí: