Atur registrat. Per sexe i grups d'edatM RSS 

Catalunya. 2017
        Valor (mitjana anual)        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Total   534,5   470,6   418,3   -10,0   -11,9-11,1
Per sexe      
     Homes   253,6   215,7   184,9   -13,6   -14,9-14,3
     Dones   280,9   254,9   233,4   -6,4   -9,3-8,5
Per grups d'edat      
     De 16 a 24 anys   34,2   30,2   27,6   -11,0   -11,7-8,6
     De 25 a 44 anys   230,8   193,2   165,7   -14,7   -16,3-14,2
     De 45 anys i més   269,5   247,2   225,0   -5,3   -8,2-9,0
Unitats: Milers de persones.

Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Amunt
Espanya. 2017
        Valor (mitjana anual)        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Total   4.232,1   3.868,9   3.507,7   -7,5   -8,6-9,3
Per sexe      
     Homes   1.943,5   1.723,8   1.503,1   -11,1   -11,3-12,8
     Dones   2.288,7   2.145,1   2.004,7   -4,3   -6,3-6,5
Per grups d'edat      
     De 16 a 24 anys   364,3   318,6   279,5   -11,0   -12,5-12,3
     De 25 a 44 anys   1.947,5   1.711,3   1.497,8   -11,0   -12,1-12,5
     De 45 anys i més   1.920,4   1.838,9   1.730,5   -2,9   -4,2-5,9
Unitats: Milers de persones.

Font: Servei Públic d'Ocupació Estatal.


Comentari

El nombre d'aturats registrats a les oficines d'ocupació de Catalunya l'any 2017 va baixar un 11,1% interanual. Per sexes, l'atur masculí mostra un decrement del 14,3% i el femení del 8,5%. Per grups d'edat, totes les franges mostren reduccions: de 16 a 24 anys (-8,6%); de 25 a 44 anys (-14,2%); de 45 anys i més (-9%). A Espanya, el nombre de desocupats registrats va disminuir un 9,3% respecte al 2016.

Data de publicació:

Darrer període (2017): 3 de gener del 2018.

Més informació a:

 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat. Indicadors de conjuntura econòmica. Idescat.
 Fluxos de l'atur registrat. Observatori del Treball i Model Productiu. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 Estadístiques d'ocupació. Servei Públic d'Ocupació Estatal.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població activa i taxa d'activitat. Per sexe i grups d'edat T
 Població ocupada i taxa d'ocupació. Per sexe i grups d'edat T
 Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe T
 Població desocupada i taxa d'atur. Per sexe i grups d'edat T
 Població assalariada i taxa de salarització. Per sexe i grups d'edat T
 Població assalariada. Per sectors d'activitat i sexe T
 Població assalariada. Per sector contractant i sexe T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sectors d'activitat T
 Cost laboral per treballador i any. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral per treballador i any. Per grandària de les unitats T
 Cost laboral per treballador i any. Per components T
 Salaris pactats en acords col·lectius T
 Salari brut anual. Per sexe, grups d'edat i nacionalitat T
 Salari brut anual. Per sexe i percentils T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i sectors d'activitat T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus d'ocupació T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus de contracte T
 Salari brut anual. Per sexe i tipus de jornada T
 Relació amb l'activitat de la població de 16 a 29 anys T
 Vagues. Participants i jornades no treballades. Per províncies T
 Accidents de treball amb baixa T

Sou aquí: