Cost laboral per treballador i any. Per grandària de les unitatsM RSS 

Catalunya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Cost total brut   32.250,9   32.514,1   32.328,1   -2,1   0,8-0,6
D'1 a 49 treballadors   26.728,5   27.087,8   26.789,9   -3,7   1,3-1,1
De 50 a 199 treballadors   36.302,0   35.770,3   35.570,7   0,7   -1,5-0,6
De 200 i més treballadors   37.772,0   38.268,3   38.168,6   -2,0   1,3-0,3
Cost total net   32.092,6   32.310,1   32.139,3   -2,2   0,7-0,5
D'1 a 49 treballadors   26.583,3   26.894,1   26.604,5   -3,9   1,2-1,1
De 50 a 199 treballadors   36.082,1   35.534,0   35.337,3   0,6   -1,5-0,6
De 200 i més treballadors   37.632,8   38.070,5   38.002,5   -2,0   1,2-0,2
Unitats: Euros.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta anual de cost laboral de l'INE.

Amunt
Espanya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Cost total brut   30.653,1   30.857,3   30.528,2   -0,6   0,7-1,1
D'1 a 49 treballadors   25.104,7   25.211,4   24.848,7   -1,2   0,4-1,4
De 50 a 199 treballadors   32.992,7   33.245,3   32.930,1   -0,4   0,8-0,9
De 200 i més treballadors   37.688,7   37.941,8   37.611,0   -0,2   0,7-0,9
Cost total net   30.489,9   30.643,9   30.311,2   -0,6   0,5-1,1
D'1 a 49 treballadors   24.944,3   24.984,7   24.628,1   -1,2   0,2-1,4
De 50 a 199 treballadors   32.791,9   33.019,9   32.690,1   -0,5   0,7-1,0
De 200 i més treballadors   37.543,5   37.755,2   37.412,9   -0,2   0,6-0,9
Unitats: Euros.

Font: INE. Enquesta anual de cost laboral.


Comentari

L'any 2016, el cost laboral brut per treballador a Catalunya va ser de 32.328,1 euros, un 0,6% menys que l'any anterior. Per grandària de les unitats, totes van mostrar decrements interanuals: les d'1 a 49 treballadors (-1,1%), les de 50 a 199 treballadors (-0,6%) i les de 200 i més treballadors (-0,3%). A Espanya, el cost laboral brut per treballador va ser de 30.528,2 euros, un 1,1% per sota del registrat un any enrere.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 8 d'agost del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població activa i taxa d'activitat. Per sexe i grups d'edat T
 Població ocupada i taxa d'ocupació. Per sexe i grups d'edat T
 Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe T
 Població desocupada i taxa d'atur. Per sexe i grups d'edat T
 Població assalariada i taxa de salarització. Per sexe i grups d'edat T
 Població assalariada. Per sectors d'activitat i sexe T
 Població assalariada. Per sector contractant i sexe T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sectors d'activitat T
 Cost laboral per treballador i any. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral per treballador i any. Per grandària de les unitats T
 Cost laboral per treballador i any. Per components T
 Salaris pactats en acords col·lectius T
 Salari brut anual. Per sexe, grups d'edat i nacionalitat T
 Salari brut anual. Per sexe i percentils T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i sectors d'activitat T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus d'ocupació T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus de contracte T
 Salari brut anual. Per sexe i tipus de jornada T
 Relació amb l'activitat de la població de 16 a 29 anys T
 Vagues. Participants i jornades no treballades. Per províncies T

Sou aquí: