Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus de contracteM RSS 

Catalunya. 2015
        Valor        Variació (%)
        Homes        Dones        Total        Homes        Dones        Total
Salari brut anual mitjà   27.514,06   20.946,56   24.321,57   0,2   3,11,6
Indefinit   29.112,16   22.018,69   25.702,98   -2,3   1,8-0,2
Temporal   17.637,27   15.233,32   16.392,87   8,2   6,27,0
Guany mitjà per hora   16,96   14,37   15,77   0,5   3,82,1
Indefinit   17,59   14,75   16,30   -1,2   3,40,9
Temporal   12,41   12,01   12,21   7,1   4,96,0
Unitats: Euros.

Font: INE. Enquesta anual d'estructura salarial.

Amunt
Espanya. 2015
        Valor        Variació (%)
        Homes        Dones        Total        Homes        Dones        Total
Salari brut anual mitjà   25.992,76   20.051,58   23.106,30   1,0   1,61,1
Indefinit   27.825,63   21.063,25   24.561,81   -0,6   -0,4-0,7
Temporal   17.274,93   15.571,82   16.422,50   3,5   6,24,7
Guany mitjà per hora   16,04   13,80   15,01   1,3   1,81,4
Indefinit   16,77   14,17   15,59   0,0   0,80,2
Temporal   12,02   11,92   11,97   4,2   4,44,3
Unitats: Euros.

Font: INE. Enquesta anual d'estructura salarial.


Comentari

L'any 2015, el salari brut anual a Catalunya va augmentar un 1,6% respecte a l'any anterior. Per tipus de contracte, en l'indefinit el salari mitjà va baixar un 2,3% en el cas dels homes, i va augmentar un 1,8% en el de les dones. En el contracte temporal el salari va augmentar un 8,2% en els homes i un 6,2% en el cas de les dones. A Espanya, el salari brut anual va variar un 1,1%.

Data de publicació:

Darrer període (2015): 3 de juliol del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població activa i taxa d'activitat. Per sexe i grups d'edat T
 Població ocupada i taxa d'ocupació. Per sexe i grups d'edat T
 Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe T
 Població desocupada i taxa d'atur. Per sexe i grups d'edat T
 Població assalariada i taxa de salarització. Per sexe i grups d'edat T
 Població assalariada. Per sectors d'activitat i sexe T
 Població assalariada. Per sector contractant i sexe T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sectors d'activitat T
 Cost laboral per treballador i any. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral per treballador i any. Per grandària de les unitats T
 Cost laboral per treballador i any. Per components T
 Salaris pactats en acords col·lectius T
 Salari brut anual. Per sexe, grups d'edat i nacionalitat T
 Salari brut anual. Per sexe i percentils T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i sectors d'activitat T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus d'ocupació T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus de contracte T
 Salari brut anual. Per sexe i tipus de jornada T
 Relació amb l'activitat de la població de 16 a 29 anys T
 Vagues. Participants i jornades no treballades. Per províncies T
 Accidents de treball amb baixa T

Sou aquí: