Salari brut anual. Per sexe i percentilsM RSS 

Catalunya. 2015
        Valor        Variació (%)
        Homes        Dones        Total        Homes        Dones        Total
Salari brut anual mitjà   27.514,06   20.946,56   24.321,57   0,2   3,11,6
Percentil 10   11.525,97   6.943,29   8.246,79   5,4   10,55,2
Primer quartil   17.334,06   11.824,84   14.345,12   2,1   2,02,4
Mediana   23.738,27   18.088,32   20.972,14   0,1   0,71,8
Tercer quartil   34.866,72   26.996,55   30.990,88   3,1   4,02,8
Percentil 90   46.653,12   37.670,88   42.581,49   -2,4   2,70,4
Unitats: Euros.

Font: INE. Enquesta anual d'estructura salarial.

Amunt
Espanya. 2015
        Valor        Variació (%)
        Homes        Dones        Total        Homes        Dones        Total
Salari brut anual mitjà   25.992,76   20.051,58   23.106,30   1,0   1,61,1
Percentil 10   11.101,74   6.630,92   7.962,45   8,4   6,94,4
Primer quartil   15.962,29   10.993,54   13.414,92   1,7   0,91,5
Mediana   21.740,88   16.825,11   19.466,49   1,0   0,31,1
Tercer quartil   32.194,83   25.562,92   29.163,66   1,1   1,71,3
Percentil 90   45.148,06   37.098,89   41.648,67   -0,2   1,30,7
Unitats: Euros.

Font: INE. Enquesta anual d'estructura salarial.

Notes:

- Percentil 10 és el valor del salari que té per sota el 10% dels treballadors.

- Primer quartil és el valor del salari on el 25% dels treballadors tenen salaris per sota d'aquest valor.

- Mediana és el valor del salari segons el qual la meitat de la població guanya menys d'aquest valor, i l'altra meitat més.

- Tercer quartil és el valor del salari on el 75% dels treballadors tenen salaris per sota d'aquest valor.

- Percentil 90 és el valor del salari que té per sota el 90% dels treballadors.


Comentari

L'any 2015, el salari brut anual mitjà a Catalunya va ser de 24.321,57 euros, un 1,6% més que l'any anterior, segons l'Enquesta anual d'estructura salarial. La mediana salarial es va situar en 20.972,14 euros, fet que suposa un increment de l'1,8% interanual. Per sexes, la mediana salarial dels homes es troba en els 23.738,27 euros i la de les dones en els 18.088,32. El salari corresponent al percentil 10 es va situar en 8.246,79 euros, i va augmentar un 5,2% respecte de l'any 2014, i el corresponent al percentil 90 mostra un increment del 0,4% interanual, amb un valor de 42.581,49 euros. A Espanya, el salari brut anual mitjà va ser de 23.106,30 euros, un 1,1% més si es compara amb l'any anterior, i la mediana salarial va ser de 19.466,49, un 1,1% més.

Data de publicació:

Darrer període (2015): 3 de juliol del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població activa i taxa d'activitat. Per sexe i grups d'edat T
 Població ocupada i taxa d'ocupació. Per sexe i grups d'edat T
 Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe T
 Població desocupada i taxa d'atur. Per sexe i grups d'edat T
 Població assalariada i taxa de salarització. Per sexe i grups d'edat T
 Població assalariada. Per sectors d'activitat i sexe T
 Població assalariada. Per sector contractant i sexe T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sectors d'activitat T
 Cost laboral per treballador i any. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral per treballador i any. Per grandària de les unitats T
 Cost laboral per treballador i any. Per components T
 Salaris pactats en acords col·lectius T
 Salari brut anual. Per sexe, grups d'edat i nacionalitat T
 Salari brut anual. Per sexe i percentils T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i sectors d'activitat T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus d'ocupació T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus de contracte T
 Salari brut anual. Per sexe i tipus de jornada T
 Relació amb l'activitat de la població de 16 a 29 anys T
 Vagues. Participants i jornades no treballades. Per províncies T
 Accidents de treball amb baixa T

Sou aquí: