Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productesM RSS 

Catalunya. 2017
        Valor        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Exportacions de productes industrials   60.434,5   62.047,0   67.461,2   6,1   2,78,9
Nivell tecnològic alt   6.186,6   6.698,4   7.314,9   9,8   8,39,0
     productes farmacèutics   4.521,0   4.825,7   5.050,4   7,6   6,74,3
     productes informàtics, electrònics i òptics   1.635,1   1.858,6   2.248,5   16,0   13,721,2
     altres   30,5   14,1   16,0   27,1   -53,813,4
Nivell tecnològic mitjà alt   30.014,5   30.816,4   32.395,0   6,3   2,75,4
     productes químics   10.828,6   10.681,9   11.649,0   3,3   -1,49,0
     materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles   18.361,7   19.220,2   19.739,8   9,3   4,73,2
     altres   824,2   914,3   1.006,2   -14,8   10,910,4
Nivell tecnològic mitjà baix   8.122,3   8.055,7   10.206,4   2,7   -0,827,9
     cautxú i matèries plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia   5.022,0   4.891,5   5.454,4   4,3   -2,612,5
     productes metàl·lics   1.731,0   1.859,4   1.921,0   4,5   7,43,2
     altres   1.369,2   1.304,8   2.831,0   -4,7   -4,7122,1
Nivell tecnològic baix   16.111,1   16.476,5   17.544,9   6,1   2,36,1
     productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper   14.866,0   15.134,2   16.030,4   5,7   1,85,6
     altres   1.245,0   1.342,3   1.514,5   11,8   7,812,2
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades del darrer any són provisionals i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

Amunt
Espanya. 2017
        Valor        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Exportacions de productes industrials   220.461,6   228.735,6   247.766,2   5,5   3,89,2
Nivell tecnològic alt   21.345,4   23.803,4   24.923,4   8,0   11,512,1
     productes farmacèutics   11.191,1   10.742,0   10.939,6   8,4   -4,02,2
     productes informàtics, electrònics i òptics   5.500,5   5.976,7   6.699,7   15,6   8,710,7
     altres   4.653,8   7.084,7   7.284,1   -0,5   52,233,1
Nivell tecnològic mitjà alt   99.918,6   103.324,4   108.376,9   9,2   3,45,0
     productes químics   22.264,5   22.124,4   24.982,6   1,7   -0,612,9
     materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles   74.868,6   78.215,7   79.697,9   12,9   4,52,1
     altres   2.785,4   2.984,3   3.696,4   -14,6   7,123,7
Nivell tecnològic mitjà baix   46.334,2   44.863,9   52.433,2   -3,2   -3,217,4
     cautxú i matèries plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia   28.122,6   27.872,8   30.465,1   3,1   -0,99,6
     productes metàl·lics   7.820,4   7.830,8   8.408,3   5,6   0,17,6
     altres   10.391,2   9.160,3   13.559,7   -21,2   -11,849,9
Nivell tecnològic baix   52.863,4   56.744,0   62.032,7   6,2   7,39,2
     productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper   49.271,2   52.894,8   57.965,0   5,9   7,49,4
     altres   3.592,2   3.849,2   4.067,7   10,3   7,25,5
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades del darrer any són provisionals i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.


Comentari

L'any 2017, segons dades provisionals, Catalunya va exportar productes industrials per valor de 67.641,2 milions d'euros, dada que suposa un increment anual del 8,9%. Per contingut tecnològic, augmenten tant el nivell alt (9%), com el mitjà alt (5,4%), el mitjà baix (27,9%) i el baix (6,1%). Es destaca el creixement de productes informàtics, electrònics i òptics (21,2%). Pel que fa a Espanya, les exportacions de productes industrials van augmentar un 9,2% respecte al 2016.

Data de publicació:

Darrer període (2017): 5 de març del 2018.

Més informació a:

 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques T

Sou aquí: