Importacions. Per destinació econòmica dels bénsM RSS 

Catalunya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Total importacions   72.908,7   76.988,2   78.158,9   7,4   5,61,5
Béns de consum   21.345,6   25.119,0   26.958,5   12,9   17,77,3
     aliments, begudes i tabac   4.306,0   4.590,9   4.953,7   5,5   6,67,9
     altres béns de consum   17.039,6   20.528,1   22.004,8   15,0   20,57,2
Béns de capital   4.552,5   5.259,6   5.479,3   11,2   15,54,2
     maquinària i altres béns d'equipament   3.141,8   3.615,7   3.716,8   9,2   15,12,8
     material de transport i altres béns de capital   1.410,7   1.643,9   1.762,5   15,8   16,57,2
Béns intermedis   47.010,6   46.609,6   45.721,1   4,8   -0,9-1,9
     prod.agricultura, silvicultura i pesca   2.742,9   2.894,5   2.617,0   5,2   5,5-9,6
     prod.energètics i industrials   44.267,7   43.715,1   43.104,1   4,8   -1,2-1,4
No classificats   0,0   0,0   0,0   ..   ....
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Amunt
Espanya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Total importacions   265.556,6   274.772,3   273.778,6   5,2   3,5-0,4
Béns de consum   65.381,9   75.019,2   80.434,7   13,2   14,77,2
     aliments, begudes i tabac   17.485,5   19.392,7   20.443,0   4,3   10,95,4
     altres béns de consum   47.896,4   55.626,4   59.991,7   16,8   16,17,8
Béns de capital   18.670,9   22.624,7   23.931,9   14,6   21,25,8
     maquinària i altres béns d'equipament   13.167,7   15.452,9   15.921,0   11,6   17,43,0
     material de transport i altres béns de capital   5.503,2   7.171,7   8.010,9   22,4   30,311,7
Béns intermedis   181.503,8   177.128,5   169.412,1   1,8   -2,4-4,4
     prod.agricultura, silvicultura i pesca   6.232,6   6.638,1   6.414,6   2,6   6,5-3,4
     prod.energètics i industrials   175.271,2   170.490,4   162.997,5   1,8   -2,7-4,4
No classificats   0,0   0,0   0,0   ..   ....
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Comentari

L'any 2016, segons dades definitives, Catalunya va importar mercaderies per valor de 78.158,9 milions d'euros, xifra que representa un augment anual de l'1,5%. Per destinació econòmica, mostren increments els béns de consum (7,3%) i els de capital (4,2%), mentre que els intermedis baixen un 1,9% anual. A Espanya, les importacions van baixar un 0,4% respecte a l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 3 de març del 2017.

Sèries revisades amb data 20 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Importacions. Per destinació econòmica dels béns. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.
 Duanes. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques T

Sou aquí: