Importacions. Per àrees geogràfiques i païsosM RSS 

Catalunya. 2017
        Valor        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Total importacions   76.988,2   78.158,9   84.883,8   5,6   1,58,3
Unió Europea (UE-28)   45.417,1   46.493,5   48.392,2   6,0   2,43,6
     Alemanya   13.869,1   14.497,1   15.055,1   10,4   4,53,4
     França   7.281,8   7.242,9   7.769,2   -4,3   -0,56,8
     Itàlia   6.054,4   6.298,2   6.682,5   5,1   4,05,5
     Portugal   1.778,8   1.662,5   1.610,1   4,2   -6,5-4,4
     Regne Unit   2.682,9   2.475,5   2.531,9   5,5   -7,71,7
Altres països i territoris d'Europa   4.149,5   4.608,2   5.176,4   -15,7   11,113,8
     Suïssa   1.545,6   1.980,5   2.005,6   -0,2   28,14,5
Amèrica del Nord   2.818,4   2.819,1   2.885,6   4,1   0,02,1
     Estats Units d'Amèrica   2.651,9   2.666,8   2.661,2   5,4   0,6-0,5
Amèrica Central i del Sud   2.970,9   2.712,2   3.233,3   5,9   -8,718,6
Resta del món   21.632,3   21.526,0   25.196,2   10,2   -0,516,9
     Japó   1.727,9   1.883,1   2.078,0   26,8   9,010,3
     Xina   7.391,1   7.532,6   8.605,9   22,5   1,914,4
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades del darrer any són provisionals i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

Amunt
Espanya. 2017
        Valor        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Total importacions   274.772,3   273.778,6   301.870,1   3,5   -0,410,5
Unió Europea (UE-28)   154.271,1   156.420,4   165.845,4   8,3   1,46,4
     Alemanya   36.046,3   36.709,4   38.896,0   11,4   1,85,6
     França   30.063,2   30.941,7   33.331,3   2,7   2,99,7
     Itàlia   17.221,1   17.979,4   20.183,7   8,8   4,411,8
     Portugal   10.880,0   10.903,4   11.001,2   6,8   0,23,7
     Regne Unit   12.691,1   11.192,6   11.443,9   13,1   -11,82,3
Altres països i territoris d'Europa   15.456,9   15.792,7   17.775,4   -15,4   2,212,8
     Suïssa   3.126,7   3.556,8   3.475,2   8,3   13,8-0,9
Amèrica del Nord   13.814,5   14.257,7   15.521,2   21,8   3,28,4
     Estats Units d'Amèrica   12.827,5   12.949,0   13.823,6   23,5   0,96,2
Amèrica Central i del Sud   14.993,6   14.040,1   17.423,7   -15,7   -6,424,6
Resta del món   76.236,3   73.267,6   85.304,4   0,6   -3,916,3
     Japó   3.220,7   3.647,8   3.928,3   22,3   13,37,9
     Xina   23.664,7   23.840,2   25.661,9   18,7   0,77,6
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades del darrer any són provisionals i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.


Comentari

L'any 2017, segons dades provisionals, Catalunya va importar mercaderies per valor de 84.883,8 milions d'euros, quantitat que es tradueix en un creixement anual del 8,3%. Per grans àrees geogràfiques, van augmentar les importacions des de la Unió Europea (3,6%), altres països i territoris d'Europa (13,8%), Amèrica del Nord (2,1%), Amèrica Central i del Sud (18,6%) i la resta del món (16,9%). Dins de la Unió Europea, destaquen els augments de les compres a França (6,8%) i Itàlia (5,5%). A Espanya, durant el 2017, les compres a l'exterior van augmentar un 10,5%, si es compara amb l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (2017): 2 de març del 2018.

Més informació a:

 Importacions. Per àrees geogràfiques i països. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.
 Duanes. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques T

Sou aquí: