Establiments a 1 de gener. Per sectors d'activitat i grandàriaM RSS 

Catalunya. 2017
        Valor        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Total   656.832   670.254   684.290   1,4   2,02,1
Indústria   41.729   41.130   41.763   -1,6   -1,41,5
Construcció   79.631   80.318   79.968   -1,4   0,9-0,4
Serveis   535.472   548.806   562.559   2,0   2,52,5
       
Sense assalariats   369.415   382.701   392.918   3,4   3,62,7
1-9   252.305   250.946   253.053   -1,5   -0,50,8
10-49   29.298   30.592   31.878   1,0   4,44,2
50-199   4.758   4.952   5.282   3,0   4,16,7
200 o més   1.056   1.063   1.159   6,9   0,79,0
Unitats: Establiments.

Font: Idescat, a partir del Directori central d'empreses (DIRCE) de l'INE.


Nota: No s'inclouen les següents divisions de la CCAE-09: 01-03 (Agricultura, ramaderia i pesca), 84 (Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria) i 97-99 (Activitats de les llars i organismes extraterritorials).

Amunt
Espanya. 2017
        Valor        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Total   3.598.795   3.653.493   3.707.496   2,0   1,51,5
Indústria   227.681   225.241   228.453   -1,1   -1,11,4
Construcció   435.759   436.607   432.775   -0,6   0,2-0,9
Serveis   2.935.355   2.991.645   3.046.268   2,7   1,91,8
       
Sense assalariats   1.995.660   2.039.799   2.079.758   4,7   2,22,0
1-9   1.433.412   1.436.479   1.442.872   -1,5   0,20,4
10-49   142.775   149.202   155.381   1,6   4,54,1
50-199   21.886   22.770   23.889   1,8   4,04,9
200 o més   5.062   5.243   5.596   3,5   3,66,7
Unitats: Establiments.

Font: INE. Directori central d'empreses (DIRCE).


Nota: No s'inclouen les següents divisions de la CCAE-09: 01-03 (Agricultura, ramaderia i pesca), 84 (Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria) i 97-99 (Activitats de les llars i organismes extraterritorials).


Comentari

El nombre d'establiments a Catalunya a 1 de gener del 2017 ha estat de 684.290, dada que suposa un increment respecte a l'any anterior del 2,1%. Per sectors, baixa només la construcció (-0,4%), mentre que els serveis i la indústria registren increments del 2,5% i de l'1,5% respectivament. Per nombre d'assalariats, el nombre d'establiments puja respecte a l'any anterior en tots els casos, i es destaca el creixement dels que tenen 200 o més assalariats (9%). A Espanya, el nombre d'establiments ha variat un 1,5% anual, fins a situar-se en 3.707.496.

Data de publicació:

Darrer període (2017): 25 d'octubre del 2017.

Més informació a:

 Estadística d'empreses i establiments. Idescat. Anual.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Empreses · Finances
 Empreses a 1 de gener. Per sectors d'activitat, grandària i condició jurídica T
 Establiments a 1 de gener. Per sectors d'activitat i grandària T
 Creació, ampliació de capital i dissolució de societats mercantils T
 Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs T
 Procediment concursal. Empreses. Per activitat econòmica i dimensió T

Sou aquí: