Empreses a 1 de gener. Per sectors d'activitat, grandària i condició jurídicaM RSS 

Catalunya. 2017
        Valor        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Empreses amb establiments a Catalunya   594.498   606.512   619.490   1,4   2,02,1
Indústria   37.208   36.568   37.267   -2,0   -1,71,9
Construcció   73.837   74.309   73.689   -1,4   0,6-0,8
Serveis   483.453   495.635   508.534   2,1   2,52,6
       
Sense assalariats   333.443   344.815   353.732   3,3   3,42,6
1-9   230.236   229.644   232.148   -1,3   -0,31,1
10-49   23.603   24.597   25.721   1,2   4,24,6
50-199   5.027   5.236   5.540   3,0   4,25,8
200 o més   2.189   2.220   2.349   1,8   1,45,8
       
Persones físiques   285.874   297.087   315.917   2,3   3,96,3
Societats anònimes   22.145   21.259   20.573   -4,4   -4,0-3,2
Societats limitades   213.710   218.761   223.444   0,1   2,42,1
Altres   72.769   69.405   59.556   3,5   -4,6-14,2
       
Empreses amb seu social a Catalunya   584.369   596.196   608.981   1,4   2,02,1

Font: Idescat, a partir del Directori central d'empreses (DIRCE) de l'INE.


Nota: No s'inclouen les següents divisions de la CCAE-09: 01-03 (Agricultura, ramaderia i pesca), 84 (Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria) i 97-99 (Activitats de les llars i organismes extraterritorials).

(*) En el període anterior a l'any 2008 s'ha utilitzat la CCAE-93 Rev.1 en la delimitació sectorial, raó per la qual no es poden comparar les dades d'aquest període amb les del posterior. Divisions de la CCAE-93 Rev.1 no incloses: 01-05, 75 i 95-99.

Amunt
Espanya. 2017
        Valor        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Empreses   3.186.878   3.236.582   3.282.346   2,2   1,61,4
Indústria   198.004   195.619   198.805   -1,4   -1,21,6
Construcció   405.849   406.682   402.923   -0,5   0,2-0,9
Serveis   2.583.025   2.634.281   2.680.618   2,9   2,01,8
       
Sense assalariats   1.754.002   1.791.909   1.823.250   4,9   2,21,7
1-9   1.299.759   1.305.270   1.313.619   -1,3   0,40,6
10-49   110.619   115.917   120.711   2,1   4,84,1
50-199   17.431   18.263   19.214   2,7   4,85,2
200 o més   5.067   5.223   5.552   0,6   3,16,3
       
Persones físiques   1.626.938   1.681.838   1.747.159   3,3   3,43,9
Societats anònimes   89.392   85.430   81.954   -3,9   -4,4-4,1
Societats limitades   1.146.131   1.152.813   1.162.254   0,7   0,60,8
Altres   324.417   316.501   290.979   3,4   -2,4-8,1
       

Font: INE. Directori central d'empreses (DIRCE).


Nota: No s'inclouen les següents divisions de la CCAE-09: 01-03 (Agricultura, ramaderia i pesca), 84 (Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria) i 97-99 (Activitats de les llars i organismes extraterritorials).

(*) En el període anterior a l'any 2008 s'ha utilitzat la CCAE-93 Rev.1 en la delimitació sectorial, raó per la qual no es poden comparar les dades d'aquest període amb les del posterior. Divisions de la CCAE-93 Rev.1 no incloses: 01-05, 75 i 95-99.


Comentari

El nombre d'empreses amb establiments a Catalunya a 1 de gener del 2017 ha estat de 619.490, dada que suposa un creixement del 2,1% respecte la mateixa data de l'any anterior. Per sectors, es registren decrements anuals en la construcció (-0,8%), mentre que en els serveis i la indústria es mostren increments del 2,6% i de l'1,9% respectivament. Per dimensió de l'empresa destaca el predomini de les empreses sense assalariats i de les microempreses (menys de 10 assalariats) així com la reduïda presència d'empreses grans. Per condició jurídica, pugen les societats limitades (2,1%) i les persones físiques (6,3%), mentre que les societats anònimes baixen un 3,2%. A Espanya, el nombre d'empreses ha estat de 3.282.346, dada que suposa una taxa de variació interanual de l'1,4%.

Data de publicació:

Darrer període (2017): 25 d'octubre del 2017.

Més informació a:

 Estadística d'empreses i establiments. Idescat. Anual.
 Directori Central d'Empreses (DIRCE). INE. Anual.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Empreses · Finances
 Empreses a 1 de gener. Per sectors d'activitat, grandària i condició jurídica T
 Establiments a 1 de gener. Per sectors d'activitat i grandària T
 Creació, ampliació de capital i dissolució de societats mercantils T
 Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs T
 Procediment concursal. Empreses. Per activitat econòmica i dimensió T

Sou aquí: