Innovació tecnològica. Empreses. Per objectius d'innovacióM RSS 

Catalunya. 2015
        Valor
Empreses EIN en el període (1)4.869
  
Objectius de les innovacions tecnològiques en productes (%) (2)66,8
Gamma més àmplia de béns o serveis39,6
Substitució de productes o processos antiquats32,4
Penetració de nous mercats26,9
Major quota de mercat29,8
Major qualitat de béns o serveis45,5
  
Objectius de les innovacions tecnològiques en processos (%) (2)48,5
Major flexibilitat en la producció o la prestació de serveis32,5
Major capacitat de producció o prestació de serveis33,4
Menors costos laborals per unitat produïda20,2
Menys materials per unitat produïda10,6
Menys energia per unitat produïda14,1
  
Objectius de les innovacions tecnològiques en ocupació (%) (2)25,1
Augment de l'ocupació total5,7
Augment de l'ocupació qualificada10,9
Manteniment de l'ocupació21,0
  
Altres objectius de les innovacions tecnològiques (%) (2)30,1
Menor impacte mediambiental18,3
Millora de la salut i la seguretat dels seus empleats20,5
Compliment dels requisits normatius mediambientals, de salut o seguretat24,4
Unitats: Empreses.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta sobre innovació a les empreses de l'INE.


(1) Les empreses EIN són les empreses innovadores en el període de referència (l'any corresponent i els dos anteriors) més aquelles que tenen innovacions tecnològiques en curs o no exitoses en el mateix període.

(2) % d'empreses que consideren de gran importància aquests objectius.

Amunt
Espanya. 2015
        Valor
Empreses EIN en el període (1)21.284
  
Objectius de les innovacions tecnològiques en productes (%) (2)68,9
Gamma més àmplia de béns o serveis41,8
Substitució de productes o processos antiquats33,3
Penetració de nous mercats29,5
Major quota de mercat32,9
Major qualitat de béns o serveis49,0
  
Objectius de les innovacions tecnològiques en processos (%) (2)52,0
Major flexibilitat en la producció o la prestació de serveis35,3
Major capacitat de producció o prestació de serveis38,1
Menors costos laborals per unitat produïda21,7
Menys materials per unitat produïda11,9
Menys energia per unitat produïda14,1
  
Objectius de les innovacions tecnològiques en ocupació (%) (2)27,5
Augment de l'ocupació total8,4
Augment de l'ocupació qualificada12,2
Manteniment de l'ocupació23,0
  
Altres objectius de les innovacions tecnològiques (%) (2)29,4
Menor impacte mediambiental19,2
Millora de la salut i la seguretat dels seus empleats18,8
Compliment dels requisits normatius mediambientals, de salut o seguretat23,0
Unitats: Empreses.

Font: INE. Enquesta sobre innovació a les empreses.


(1) Les empreses EIN són les empreses innovadores en el període de referència (l'any corresponent i els dos anteriors) més aquelles que tenen innovacions tecnològiques en curs o no exitoses en el mateix període.

(2) % d'empreses que consideren de gran importància aquests objectius.


Comentari

El nombre d'empreses amb activitats innovadores va ser de 4.869 a Catalunya en el període que inclou l'any 2015 i els dos anys anteriors. Segons els objectius d'innovació, el 66,8% d'aquestes empreses consideren de gran importància les innovacions tecnològiques en productes, un 48,5% destaca els objectius d'innovació en processos i el 25,1% assenyala la innovació en ocupació. Finalment, un 30,1% de les empreses innovadores consideren importants altres objectius (menor impacte mediambiental, millora de la salut i la seguretat dels seus empleats i compliment de requisits normatius referents a aquests temes). A Espanya, el nombre d'empreses amb activitats innovadores en el període va ser de 21.284.

Data de publicació:

Darrer període (2015): 26 de juliol del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Recerca · Tecnologia
 Despesa interna en R+D sobre el PIB. Per sectors d'execució T
 Despesa interna en R+D. Per sectors d'execució T
 Personal en R+D. Per sexe i ocupació T
 Innovació tecnològica. Empreses T
 Innovació tecnològica. Empreses. Per objectius d'innovació T
 Innovació tecnològica. Despeses T
 Innovació no tecnològica. Empreses. Per objectius d'innovació T
 Equipament i ús de les noves tecnologies T
 Ús de noves tecnologies pels nens de 10 a 15 anys T
 Ús de les TIC i comerç electrònic. Empreses de 10 ocupats o més T
 Ús de les TIC i comerç electrònic. Empreses de menys de 10 ocupats T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T

Sou aquí: