Despesa interna en R+D. Per sectors d'execucióM RSS 

Catalunya. 2015
        Valor        Variació (%)
           2013           2014           2015           2013           2014           2015
Total   2.960,6   2.937,7   3.106,8   -1,0   -0,85,8
Administració pública   596,6   591,3   605,0   -2,9   -0,92,3
Ensenyament superior   681,3   666,3   714,9   -1,9   -2,27,3
Empreses i SIPSFL (1)   1.682,7   1.680,1   1.786,8   0,0   -0,26,3
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística sobre activitats en R+D de l'INE.

Amunt
Espanya. 2015
        Valor        Variació (%)
           2013           2014           2015           2013           2014           2015
Total   13.011,8   12.820,8   13.171,8   -2,8   -1,52,7
Administració pública   2.436,4   2.408,7   2.520,4   -4,7   -1,14,6
Ensenyament superior   3.647,4   3.606,2   3.703,9   -1,8   -1,12,7
Empreses i SIPSFL (1)   6.927,9   6.805,9   6.947,5   -2,7   -1,82,1
Unitats: Milions d'euros.

Font: INE. Estadística sobre activitats en R+D.

(1) Sector de les institucions privades sense finalitat de lucre.


Comentari

La despesa interna de Catalunya en R+D va ser de 3.106,8 milions d'euros l'any 2015, dada que suposa una variació interanual del 5,8%. Per sectors, destaca l'aportació de les empreses i institucions privades sense finalitat de lucre, que representen el 57,5% del total de la despesa, seguit de l'ensenyament superior, que té una participació del 23%. L'Administració pública va aportar un 19,5% de la despesa interna en R+D. A Espanya, la despesa en R+D va ascendir a 13.171,8 milions d'euros, fet que suposa un increment del 2,7% respecte a l'any 2014.

Data de publicació:

Darrer període (2015): 26 de juliol del 2017.

Més informació a:

 Recerca i desenvolupament. Idescat.
 Estadística sobre les activitats en Recerca Científica i Desenvolupament Tecnològic (R+D). INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Recerca · Tecnologia
 Despesa interna en R+D sobre el PIB. Per sectors d'execució T
 Despesa interna en R+D. Per sectors d'execució T
 Personal en R+D. Per sexe i ocupació T
 Innovació tecnològica. Empreses T
 Innovació tecnològica. Empreses. Per objectius d'innovació T
 Innovació tecnològica. Despeses T
 Innovació no tecnològica. Empreses. Per objectius d'innovació T
 Equipament i ús de les noves tecnologies T
 Ús de noves tecnologies pels nens de 10 a 15 anys T
 Ús de les TIC i comerç electrònic. Empreses de 10 ocupats o més T
 Ús de les TIC i comerç electrònic. Empreses de menys de 10 ocupats T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T

Sou aquí: