Despesa interna en R+D sobre el PIB. Per sectors d'execucióM RSS 

Catalunya. 2015
        Despesa/PIB (%)        Variació (%)
           2013           2014           2015           2013           2014           2015
Total   1,53   1,49   1,52   -0,1   -2,41,9
Administració pública   0,31   0,30   0,30   -1,8   -2,7-1,4
Ensenyament superior   0,35   0,34   0,35   -0,9   -4,03,4
Empreses i SIPSFL (1)   0,87   0,85   0,88   1,1   -2,02,5
Unitats: Percentatge.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística sobre activitats en R+D de l'INE.


Nota: Les dades dels darrers quatre anys són provisionals.

Amunt
Espanya. 2015
        Despesa/PIB (%)        Variació (%)
           2013           2014           2015           2013           2014           2015
Total   1,27   1,24   1,22   -1,5   -2,6-1,0
Administració pública   0,24   0,23   0,23   -3,4   -2,20,9
Ensenyament superior   0,36   0,35   0,34   -0,5   -2,2-1,0
Empreses i SIPSFL (1)   0,68   0,66   0,65   -1,3   -2,8-1,6
Unitats: Percentatge.

Font: INE. Estadística sobre activitats en R+D.


Nota: Les dades dels darrers quatre anys són provisionals.

(1) Sector de les institucions privades sense finalitat de lucre.


Comentari

El pes de la despesa en R+D sobre el PIB l'any 2015 va ser de l'1,52%. Per sectors, destaca l'aportació del sector de les empreses i institucions privades sense finalitat de lucre, amb un pes del 0,88% sobre el PIB, seguit de l'ensenyament superior, amb un pes del 0,35%. El sector de l'Administració pública mostra un pes del 0,3% en la despesa interna en R+D respecte al PIB. A Espanya, el pes de la despesa en R+D sobre el PIB es va situar en un 1,22%.

Data de publicació:

Darrer període (2015): 26 de juliol del 2017.

Més informació a:

 Recerca i desenvolupament. Idescat.
 Estadística sobre les activitats en Recerca Científica i Desenvolupament Tecnològic (R+D). INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Recerca · Tecnologia
 Despesa interna en R+D sobre el PIB. Per sectors d'execució T
 Despesa interna en R+D. Per sectors d'execució T
 Personal en R+D. Per sexe i ocupació T
 Innovació tecnològica. Empreses T
 Innovació tecnològica. Empreses. Per objectius d'innovació T
 Innovació tecnològica. Despeses T
 Innovació no tecnològica. Empreses. Per objectius d'innovació T
 Equipament i ús de les noves tecnologies T
 Ús de noves tecnologies pels nens de 10 a 15 anys T
 Ús de les TIC i comerç electrònic. Empreses de 10 ocupats o més T
 Ús de les TIC i comerç electrònic. Empreses de menys de 10 ocupats T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T

Sou aquí: