Equipament i ús de les noves tecnologiesM RSS 

Catalunya. 2017
           2015           2016           2017
Equipament a l'habitatge (1)   
     ordinador   79,4   80,981,2
     Internet   80,7   82,983,7
     mòbil   96,2   96,796,9
Ús alguna vegada (2)   
     ordinador   85,8   :84,2
     Internet   84,4   85,187,3
     compres   55,7   56,259,8
Ús en els darrers tres mesos (2)   
     ordinador   79,5   :77,4
     Internet   83,1   82,885,7
     compres   38,8   41,445,5
Unitats: Tant per cent.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars de l'INE.

: No disponible.
Amunt
Espanya. 2017
           2015           2016           2017
Equipament a l'habitatge (1)   
     ordinador   75,9   77,178,4
     Internet   78,7   81,983,4
     mòbil   96,7   96,797,4
Ús alguna vegada (2)   
     ordinador   81,5   :81,9
     Internet   81,0   82,786,0
     compres   48,0   50,154,7
Ús en els darrers tres mesos (2)   
     ordinador   73,8   :74,0
     Internet   78,7   80,684,6
     compres   32,1   34,940,0
Unitats: Tant per cent.

Font: INE.

: No disponible.

(1) Habitatges amb algun membre de 16 a 74 anys.

(2) Persones de 16 a 74 anys.

Nota: A partir del 2013, la població de referència prové del Cens de població 2011. Les dades dels anys anteriors estan pendents de revisió.


Comentari

L'any 2017, el 81,2% dels habitatges catalans disposa d'ordinador, el 83,7% d'Internet i el 96,9% de mòbil. Pel que fa a la freqüència d'ús per persones entre 16 i 74 anys, en els darrers tres mesos han usat ordinador un 77,4% i s'han connectat a Internet un 85,7%; també en els darrers tres mesos, un 45,5% de persones d'aquesta franja d'edat ha utilitzat les noves tecnologies per fer compres. A Espanya, el 78,4% dels habitatges disposa d'ordinador i el 83,4% d'Internet.

Data de publicació:

Darrer període (2017): 29 de novembre del 2017.

Més informació a:

 Equipament i ús de les TIC a les llars. Informació monogràfica. Idescat.
 Enquesta sobre equipament i ús de les TIC a les llars. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Recerca · Tecnologia
 Despesa interna en R+D sobre el PIB. Per sectors d'execució T
 Despesa interna en R+D. Per sectors d'execució T
 Personal en R+D. Per sexe i ocupació T
 Innovació tecnològica. Empreses T
 Innovació tecnològica. Empreses. Per objectius d'innovació T
 Innovació tecnològica. Despeses T
 Innovació no tecnològica. Empreses. Per objectius d'innovació T
 Equipament i ús de les noves tecnologies T
 Ús de noves tecnologies pels nens de 10 a 15 anys T
 Ús de les TIC i comerç electrònic. Empreses de 10 ocupats o més T
 Ús de les TIC i comerç electrònic. Empreses de menys de 10 ocupats T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T

Sou aquí: