Ús de noves tecnologies pels nens de 10 a 15 anysM RSS 

Catalunya. 2017
           2015           2016           2017
Ús d'ordinador darrers 3 mesos   94,6   98,794,1
Ús Internet darrers 3 mesos   95,6   98,192,7
Disponibilitat de mòbil   61,8   65,669,4
Unitats: Tant per cent.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars de l'INE.

Amunt
Espanya. 2017
           2015           2016           2017
Ús d'ordinador darrers 3 mesos   95,1   94,992,4
Ús Internet darrers 3 mesos   93,6   95,295,1
Disponibilitat de mòbil   67,0   69,869,1
Unitats: Tant per cent.

Font: INE.

Nota: A partir del 2013, la població de referència prové del Cens de població 2011. Les dades dels anys anteriors estan pendents de revisió.


Comentari

El 94,1% dels nens catalans de 10 a 15 anys han utilitzat l'ordinador en els darrers tres mesos l'any 2017. En el mateix període, el 92,7% s'han connectat a Internet. Pel que fa a la disponibilitat de mòbil, el percentatge s'ha situat en el 69,4%. A Espanya, considerant la població entre 10 i 15 anys, un 92,4% ha fet servir l'ordinador i un 95,1% s'ha connectat a Internet, mentre que el 69,1% disposa de mòbil.

Data de publicació:

Darrer període (2017): 29 de novembre del 2017.

Més informació a:

 Equipament i ús de les TIC a les llars. Informació monogràfica. Idescat.
 Enquesta sobre equipament i ús de les TIC a les llars. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Recerca · Tecnologia
 Despesa interna en R+D sobre el PIB. Per sectors d'execució T
 Despesa interna en R+D. Per sectors d'execució T
 Personal en R+D. Per sexe i ocupació T
 Innovació tecnològica. Empreses T
 Innovació tecnològica. Empreses. Per objectius d'innovació T
 Innovació tecnològica. Despeses T
 Innovació no tecnològica. Empreses. Per objectius d'innovació T
 Equipament i ús de les noves tecnologies T
 Ús de noves tecnologies pels nens de 10 a 15 anys T
 Ús de les TIC i comerç electrònic. Empreses de 10 ocupats o més T
 Ús de les TIC i comerç electrònic. Empreses de menys de 10 ocupats T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T

Sou aquí: