Índex de preus de consum harmonitzat (IPCH). 2017M 

        Variació (%)
           2015           2016           2017
Catalunya (1)   -0,2   0,12,2
Espanya   -0,6   -0,32,0
Zona euro   0,0   0,21,5
Unió Europea   0,0   0,31,7
Unitats: %.

Font Catalunya: INE. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

(1) L'IPC de Catalunya està calculat amb la base 2016=100 i no està harmonitzat.


Data de publicació:

Darrer període (2017): 12 de gener del 2018.

Taula completada amb data 13 de febrer del 2018.

Més informació a:

 Economia i finances. Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Preus
 Índex de preus de consum harmonitzat (IPCH) T

Sou aquí: