Saldo del sector administracions públiques respecte al PIB. 2016M 

           2014           2015           2016
Catalunya   -2,7   -2,9-0,9
Espanya   -6,0   -5,1-4,5
Zona euro   -2,6   -2,1-1,5
Unió Europea   -3,0   -2,4-1,7
Unitats: % del PIB.

Font Catalunya: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

Notes:

  • Les dades de Catalunya corresponen al sector administració pública de la Generalitat i les d'Espanya integren els resultats del conjunt d'administracions públiques espanyoles (Administració central, administracions de la Seguretat Social, comunitats autònomes i corporacions locals).
  • A partir del 2014, les dades de Catalunya s'elaboren segons el nou Sistema europeu de comptes nacionals i regionals (SEC 2010). Les dades d'anys anteriors es van elaborar d'acord amb el SEC 95.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 22 de juny del 2017.

Més informació a:

 Economia i finances. Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Finances públiques
 Saldo del sector administracions públiques respecte al PIB T
 Deute públic respecte al PIB T

Sou aquí: