Deute públic respecte al PIB. 2016M 

           2014           2015           2016
Catalunya   32,8   35,635,4
Espanya   100,4   99,899,4
Zona euro   92,0   90,389,2
Unió Europea   86,7   84,983,5
Unitats: % del PIB.

Font Catalunya: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

Nota: En el cas de Catalunya les dades es refereixen al sector públic consolidat de l'Administració autonòmica.


Data de publicació:

Darrer període (2016): 19 d'abril del 2017.

Taula completada amb data 25 d'abril del 2017.

Més informació a:

 Economia i finances. Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Finances públiques
 Saldo del sector administracions públiques respecte al PIB T
 Deute públic respecte al PIB T

Sou aquí: