Producte interior brut. 2017M 

        Valor        Variació en volum (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Catalunya   215.722        224.751        234.651        3,8        3,6     3,4     
Espanya   1.079.998 (p)   1.118.522 (p)   1.163.662 (p)   3,4 (p)   3,3 (p)3,1 (p)
Zona euro   10.515.599        10.789.716        11.165.452        2,1        1,8     2,3     
Unió Europea   14.797.904        14.908.750        15.324.267        2,3        2,0     2,4     
Unitats: Milions d'euros.

Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

(p) Provisional.

Data de publicació:

Darrer període (2017): 15 de març del 2018.

Més informació a:

 Economia i finances. (Valor). Eurostat.
 Economia i finances. (Variació). Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Macromagnituds
 Producte interior brut T
 PIB per habitant T
 PIB per persona ocupada en paritat de poder de compra (PPC) T
 Valor afegit brut. Per sectors T

Sou aquí: