Producte interior brut. 2016M 

        Valor        Variació en volum (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Catalunya   208.018        215.641        223.629        2,3        3,5     3,5     
Espanya   1.037.025 (p)   1.075.639 (p)   1.113.851 (p)   1,4 (p)   3,2 (p)3,2 (p)
Zona euro   10.135.155        10.459.614        10.733.164        1,2        2,0     1,7     
Unió Europea   14.002.583        14.714.003        14.819.583        1,6        2,2     1,9     
Unitats: Milions d'euros.

Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

(p) Provisional.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 17 de març del 2017.

Més informació a:

 Economia i finances. (Valor). Eurostat.
 Economia i finances. (Variació). Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Macromagnituds
 Producte interior brut T
 PIB per habitant T
 PIB per persona ocupada en paritat de poder de compra (PPC) T
 Valor afegit brut. Per sectors T

Sou aquí: