Places turístiques. 2016M 

Places turístiques. Total. 2016
        Valor        % sobre el total
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Catalunya   772.360        778.541        778.919   100,0   100,0100,0
Espanya   3.482.983        3.526.937        3.515.810   100,0   100,0100,0
Zona euro   :        22.533.156 (e)   :   :   100,0:
Unió Europea   30.947.307 (e)   31.178.895 (e)   31.319.386   100,0   100,0100,0
Unitats: Nombre.

Font: Eurostat.

: No disponible.
(e) Valor estimat.

Àmbit geogràfic: La zona euro inclou els països que a cada període en formen part: 2000 (11 països), 2001-2006 (12), 2007 (13), 2008 (15), 2009-2010 (16), 2011-2013 (17), 2014 (18), a partir de 2015 (19).

Amunt
Places turístiques. Hotels. 2016
        Valor        % sobre el total
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Catalunya   331.638        339.724        336.748   42,9   43,643,2
Espanya   1.875.912        1.906.827        1.893.978   53,9   54,153,9
Zona euro   :        10.009.242 (e)   :   :   44,4:
Unió Europea   13.660.998 (e)   13.522.493 (e)   13.791.041   44,1   43,444,0
Unitats: Nombre.

Font: Eurostat.

: No disponible.
(e) Valor estimat.

Àmbit geogràfic: La zona euro inclou els països que a cada període en formen part: 2000 (11 països), 2001-2006 (12), 2007 (13), 2008 (15), 2009-2010 (16), 2011-2013 (17), 2014 (18), a partir de 2015 (19).

Amunt
Places turístiques. Altres. 2016
        Valor        % sobre el total
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Catalunya   440.722        438.817        442.171   57,1   56,456,8
Espanya   1.607.071        1.620.110        1.621.832   46,1   45,946,1
Zona euro   :        12.523.914 (e)   :   :   55,6:
Unió Europea   17.286.309 (e)   17.656.402 (e)   17.528.345   55,9   56,656,0
Unitats: Nombre.

Font: Eurostat.

: No disponible.
(e) Valor estimat.

Àmbit geogràfic: La zona euro inclou els països que a cada període en formen part: 2000 (11 països), 2001-2006 (12), 2007 (13), 2008 (15), 2009-2010 (16), 2011-2013 (17), 2014 (18), a partir de 2015 (19).


Data de publicació:

Darrer període (2016): 5 de juliol del 2017.

Taula completada amb data 19 de febrer del 2018.

Més informació a:

 Turisme. Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments turístics T
 Places turístiques T
 Pernoctacions T

Sou aquí: