Població activa de 15 a 64 anys. 2016M 

           2014           2015           2016
Catalunya   3.778,5   3.752,93.751,3
Espanya   22.814,0   22.767,022.657,0
Zona euro   157.189,0   157.313,0158.461,0
Unió Europea   237.388,0   237.752,0238.932,0
Unitats: Milers de persones.

Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.


Data de publicació:

Darrer període (2016): 10 de febrer del 2017.

Sèries revisades amb data 14 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Població i condicions socials. Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població activa de 15 a 64 anys T
 Taxa d'activitat de 15 a 64 anys. Per sexe T
 Població ocupada de 15 a 64 anys. Per sectors T
 Taxa d'ocupació de 20 a 64 anys. Per sexe Europa 2020 T
 Taxa d'ocupació de 55 a 64 anys. Per sexe T
 Dispersió de la taxa d'ocupació regional. Per sexe T
 Taxa d'atur. Per sexe T
 Taxa d'atur de menors de 25 anys T
 Taxa d'atur de llarga durada. Per sexe T
 Creixement del cost laboral unitari T
 Població de 0 a 17 anys en llars sense ocupació T
 Població de 18 a 59 anys en llars sense ocupació. Per sexe T

Sou aquí: