Investigadors en R+D. Per sexe. 2015M 

Investigadors en R+D. Total. 2015
        Valor        % sobre el total
           2013           2014           2015           2013           2014           2015
Catalunya   25.503   25.474   26.403        100,0   100,0100,0
Espanya   123.225   122.235   122.437        100,0   100,0100,0
Zona euro   1.190.826   1.201.146   1.258.249 (e)   :   ::
Unió Europea   1.730.848   1.764.084   1.835.945 (e)   :   ::
Unitats: En equivalència a jornada completa.

Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.
(e) Valor estimat.
Amunt
Investigadors en R+D. Homes. 2015
        Valor        % sobre el total
           2013           2014           2015           2013           2014           2015
Catalunya   15.408   15.369   15.926   60,4   60,360,3
Espanya   75.465   75.099   74.708   61,2   61,461,0
Zona euro   :   :   :   :   ::
Unió Europea   :   :   :   :   ::
Unitats: En equivalència a jornada completa.

Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.
Amunt
Investigadors en R+D. Dones. 2015
        Valor        % sobre el total
           2013           2014           2015           2013           2014           2015
Catalunya   10.096   10.105   10.477   39,6   39,739,7
Espanya   47.760   47.136   47.729   38,8   38,639,0
Zona euro   :   :   :   :   ::
Unió Europea   :   :   :   :   ::
Unitats: En equivalència a jornada completa.

Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.

Data de publicació:

Darrer període (2015): 26 de juliol del 2017.

Taula completada amb data 13 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Ciència i tecnologia. Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Recerca · Tecnologia
 Despesa interior bruta en R+D respecte al PIB Europa 2020 T
 Despesa en R+D. Per sectors d'execució T
 Investigadors en R+D. Per sexe T
 Llars amb accés a Internet T
 Usuaris habituals d'Internet. Per sexe T
 Persones que han comprat per Internet T
 Empreses que han venut a través de comerç electrònic T
 Ús de l'administració electrònica T

Sou aquí: