Investigadors en R+D. Per sexe. 2012M 

Investigadors en R+D. Total. 2012
        Valor        % sobre el total
           2010           2011           2012           2010           2011           2012
Catalunya   27.058        25.474   25.520   100,0   100,0100,0
Espanya   134.653        130.235   126.778   100,0   100,0100,0
Zona euro   1.106.473 (e)   1.134.900   1.175.769   :   ::
Unió Europea   1.602.748 (e)   1.626.803   1.681.345   :   ::
Unitats: En equivalència a jornada completa.

Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.
(e) Valor estimat.
Amunt
Investigadors en R+D. Homes. 2012
        Valor        % sobre el total
           2010           2011           2012           2010           2011           2012
Catalunya   16.528   15.432   15.493   61,1   60,660,7
Espanya   82.822   80.002   78.007   61,5   61,461,5
Zona euro   :   :   :   :   ::
Unió Europea   :   :   :   :   ::
Unitats: En equivalència a jornada completa.

Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.
Amunt
Investigadors en R+D. Dones. 2012
        Valor        % sobre el total
           2010           2011           2012           2010           2011           2012
Catalunya   10.530   10.042   10.028   38,9   39,439,3
Espanya   51.831   50.233   48.771   38,5   38,638,5
Zona euro   :   :   :   :   ::
Unió Europea   :   :   :   :   ::
Unitats: En equivalència a jornada completa.

Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.

Data de publicació:

Darrer període (2015): 26 de juliol del 2017.

Taula completada amb data 13 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Ciència i tecnologia. Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Recerca · Tecnologia
 Despesa interior bruta en R+D respecte al PIB Europa 2020 T
 Despesa en R+D. Per sectors d'execució T
 Investigadors en R+D. Per sexe T
 Llars amb accés a Internet T
 Usuaris habituals d'Internet. Per sexe T
 Persones que han comprat per Internet T
 Empreses que han venut a través de comerç electrònic T
 Ús de l'administració electrònica T

Sou aquí: