Investigadors en R+D. Per sexe. 2013M 

Investigadors en R+D. Total. 2013
        Valor        % sobre el total
           2011           2012           2013           2011           2012           2013
Catalunya   25.474   25.520   25.503   100,0   100,0100,0
Espanya   130.235   126.778   123.225   100,0   100,0100,0
Zona euro   1.134.900   1.175.769   1.190.826   :   ::
Unió Europea   1.626.803   1.681.345   1.730.848   :   ::
Unitats: En equivalència a jornada completa.

Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.
Amunt
Investigadors en R+D. Homes. 2013
        Valor        % sobre el total
           2011           2012           2013           2011           2012           2013
Catalunya   15.432   15.493   15.408   60,6   60,760,4
Espanya   80.002   78.007   75.465   61,4   61,561,2
Zona euro   :   :   :   :   ::
Unió Europea   :   :   :   :   ::
Unitats: En equivalència a jornada completa.

Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.
Amunt
Investigadors en R+D. Dones. 2013
        Valor        % sobre el total
           2011           2012           2013           2011           2012           2013
Catalunya   10.042   10.028   10.096   39,4   39,339,6
Espanya   50.233   48.771   47.760   38,6   38,538,8
Zona euro   :   :   :   :   ::
Unió Europea   :   :   :   :   ::
Unitats: En equivalència a jornada completa.

Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.

Data de publicació:

Darrer període (2015): 26 de juliol del 2017.

Taula completada amb data 13 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Ciència i tecnologia. Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Recerca · Tecnologia
 Despesa interior bruta en R+D respecte al PIB Europa 2020 T
 Despesa en R+D. Per sectors d'execució T
 Investigadors en R+D. Per sexe T
 Llars amb accés a Internet T
 Usuaris habituals d'Internet. Per sexe T
 Persones que han comprat per Internet T
 Empreses que han venut a través de comerç electrònic T
 Ús de l'administració electrònica T

Sou aquí: