Investigadors en R+D. Per sexe. 2014M 

Investigadors en R+D. Total. 2014
        Valor        % sobre el total
           2012           2013           2014           2012           2013           2014
Catalunya   25.520   25.503   25.474   100,0   100,0100,0
Espanya   126.778   123.225   122.235   100,0   100,0100,0
Zona euro   1.175.769   1.190.826   1.201.146   :   ::
Unió Europea   1.681.345   1.730.848   1.764.084   :   ::
Unitats: En equivalència a jornada completa.

Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.
Amunt
Investigadors en R+D. Homes. 2014
        Valor        % sobre el total
           2012           2013           2014           2012           2013           2014
Catalunya   15.493   15.408   15.369   60,7   60,460,3
Espanya   78.007   75.465   75.099   61,5   61,261,4
Zona euro   :   :   :   :   ::
Unió Europea   :   :   :   :   ::
Unitats: En equivalència a jornada completa.

Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.
Amunt
Investigadors en R+D. Dones. 2014
        Valor        % sobre el total
           2012           2013           2014           2012           2013           2014
Catalunya   10.028   10.096   10.105   39,3   39,639,7
Espanya   48.771   47.760   47.136   38,5   38,838,6
Zona euro   :   :   :   :   ::
Unió Europea   :   :   :   :   ::
Unitats: En equivalència a jornada completa.

Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.

Data de publicació:

Darrer període (2015): 26 de juliol del 2017.

Taula completada amb data 13 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Ciència i tecnologia. Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Recerca · Tecnologia
 Despesa interior bruta en R+D respecte al PIB Europa 2020 T
 Despesa en R+D. Per sectors d'execució T
 Investigadors en R+D. Per sexe T
 Llars amb accés a Internet T
 Usuaris habituals d'Internet. Per sexe T
 Persones que han comprat per Internet T
 Empreses que han venut a través de comerç electrònic T
 Ús de l'administració electrònica T

Sou aquí: