Usuaris habituals d'Internet en els darrers 3 mesos. Per sexe. 2017M 

        Homes        Dones        Total
Catalunya   82   8182
Espanya   81   7980
Zona euro   82   7981
Unió Europea   82   7981
Unitats: % de persones de 16 a 74 anys.

Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.


Àmbit geogràfic: La zona euro inclou els països que a cada període en formen part: 2000 (11 països), 2001-2006 (12), 2007 (13), 2008 (15), 2009-2010 (16), 2011-2013 (17), 2014 (18), a partir de 2015 (19).

Nota: A Espanya i Catalunya, a partir del 2013, la població de referència prové del Cens de població 2011. Les dades dels anys anteriors estan pendents de revisió.


Data de publicació:

Darrer període (2017): 29 de novembre del 2017.

Taula completada amb data 20 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Ciència i tecnologia. Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Recerca · Tecnologia
 Despesa interior bruta en R+D respecte al PIB Europa 2020 T
 Despesa en R+D. Per sectors d'execució T
 Investigadors en R+D. Per sexe T
 Llars amb accés a Internet T
 Usuaris habituals d'Internet. Per sexe T
 Persones que han comprat per Internet T
 Empreses que han venut a través de comerç electrònic T
 Ús de l'administració electrònica T

Sou aquí: