Despesa en R+D. Per sectors d'execució. 2015M 

Despesa en R+D. Total. 2015
        Valor        % sobre el total
           2013           2014           2015           2013           2014           2015
Catalunya   2.960,6   2.937,7   3.106,8   100,0   100,0100,0
Espanya   13.011,8   12.820,8   13.172,0   100,0   100,0100,0
Zona euro   208.878,5   216.129,6   223.654,6   100,0   100,0100,0
Unió Europea   273.996,5   285.084,2   300.598,2   100,0   100,0100,0
Unitats: Milions d'euros.

Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

Amunt
Despesa en R+D. Empreses i SIPSFL(1). 2015
        Valor        % sobre el total
           2013           2014           2015           2013           2014           2015
Catalunya   1.682,7        1.680,1        1.786,8        56,8   57,257,5
Espanya   6.927,9        6.805,9        6.948,0        53,2   53,152,7
Zona euro   134.134,4 (e)   139.974,2 (e)   145.858,9 (e)   64,2   64,865,2
Unió Europea   175.981,7 (e)   184.738,3 (e)   196.698,2 (e)   64,2   64,865,4
Unitats: Milions d'euros.

Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

(e) Valor estimat.

(1) Sector de les institucions privades sense finalitat de lucre.

Amunt
Despesa en R+D. Ensenyament superior. 2015
        Valor        % sobre el total
           2013           2014           2015           2013           2014           2015
Catalunya   681,3   666,3   714,9   23,0   22,723,0
Espanya   3.647,4   3.606,2   3.704,0   28,0   28,128,1
Zona euro   46.706,2   47.523,0   48.489,1   22,4   22,021,7
Unió Europea   64.451,8   66.163,0   68.616,7   23,5   23,222,8
Unitats: Milions d'euros.

Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

Amunt
Despesa en R+D. Administració pública. 2015
        Valor        % sobre el total
           2013           2014           2015           2013           2014           2015
Catalunya   596,6   591,3   605,0   20,2   20,119,5
Espanya   2.436,4   2.408,7   2.520,0   18,7   18,819,1
Zona euro   28.037,9   28.632,3   29.306,5   13,4   13,213,1
Unió Europea   33.563,0   34.183,0   35.283,2   12,2   12,011,7
Unitats: Milions d'euros.

Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.


Data de publicació:

Darrer període (2015): 26 de juliol del 2017.

Sèries revisades amb data 13 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Ciència i tecnologia. Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Recerca · Tecnologia
 Despesa interior bruta en R+D respecte al PIB Europa 2020 T
 Despesa en R+D. Per sectors d'execució T
 Investigadors en R+D. Per sexe T
 Llars amb accés a Internet T
 Usuaris habituals d'Internet. Per sexe T
 Persones que han comprat per Internet T
 Empreses que han venut a través de comerç electrònic T
 Ús de l'administració electrònica T

Sou aquí: