Població que viu en llars amb intensitat de treball molt baixa. 2016M 

        Valor        % sobre el total
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Catalunya   679   497   406   12,0   8,87,2
Espanya   6.036   5.426   5.188   17,1   15,414,9
Zona euro   29.158   27.499   27.357   11,8   11,211,1
Unió Europea   41.945   39.830   39.132   11,2   10,710,5
Unitats: Milers de persones.

Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.


Data de publicació:

Darrer període (2016): 25 de maig del 2017.

Sèries revisades amb data 19 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Indicadors Europa 2020. Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Condicions de vida
 Desigualtat de la distribució de la renda T
 Població en risc de pobresa o d'exclusió social Europa 2020 T
 Taxa de risc de pobresa. Per sexe T
 Població que viu en llars amb intensitat de treball molt baixa Europa 2020 T
 Població amb privació material severa Europa 2020 T
 Població en risc de pobresa després de transferències socials Europa 2020 T
 Taxa de risc de pobresa en el treball. Per sexe T
 Bretxa del risc de pobresa. Per sexe i grups d'edat T
 Bretxa salarial entre homes i dones T

Sou aquí: