Població en risc de pobresa després de transferències socials. 2016M 

        Valor        % sobre el total
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Catalunya   1.538   1.400   1.406   20,9   19,019,2
Espanya   10.218   10.178   10.269   22,2   22,122,3
Zona euro   56.822   57.302   58.028   17,1   17,217,4
Unió Europea   85.926   86.752   86.904   17,2   17,317,3
Unitats: Milers de persones.

Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.


Data de publicació:

Darrer període (2016): 25 de maig del 2017.

Sèries revisades amb data 19 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Indicadors Europa 2020. Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Condicions de vida
 Desigualtat de la distribució de la renda T
 Població en risc de pobresa o d'exclusió social Europa 2020 T
 Taxa de risc de pobresa. Per sexe T
 Població que viu en llars amb intensitat de treball molt baixa Europa 2020 T
 Població amb privació material severa Europa 2020 T
 Població en risc de pobresa després de transferències socials Europa 2020 T
 Taxa de risc de pobresa en el treball. Per sexe T
 Bretxa del risc de pobresa. Per sexe i grups d'edat T
 Bretxa salarial entre homes i dones T

Sou aquí: