Taxa de risc de pobresa en el treball. Per sexe. 2016M 

        Homes        Dones        Total
Catalunya   12,6        11,2     12,0     
Espanya   13,7        12,3     13,1     
Zona euro   9,7 (e)   9,3 (e)9,5 (e)
Unió Europea   10,1 (e)   9,1 (e)9,6 (e)
Unitats: %.

Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

(e) Valor estimat.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 25 de maig del 2017.

Taula completada amb data 13 de novembre del 2017.

Més informació a:

 Població i condiciones socials. Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Condicions de vida
 Desigualtat de la distribució de la renda T
 Població en risc de pobresa o d'exclusió social Europa 2020 T
 Taxa de risc de pobresa. Per sexe T
 Població que viu en llars amb intensitat de treball molt baixa Europa 2020 T
 Població amb privació material severa Europa 2020 T
 Població en risc de pobresa després de transferències socials Europa 2020 T
 Taxa de risc de pobresa en el treball. Per sexe T
 Bretxa del risc de pobresa. Per sexe i grups d'edat T
 Bretxa salarial entre homes i dones T

Sou aquí: