Despesa en prestacions socials respecte al PIB. 2014M 

        Valor
           2012           2013           2014
Catalunya   21,2        21,2     21,3     
Espanya   25,0 (p)   25,3 (p)24,9 (p)
Zona euro   28,0 (p)   28,3 (p)28,4 (p)
Unió Europea   27,6 (p)   27,8 (p)27,6 (p)
Unitats: %.

Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

(p) Provisional.

Data de publicació:

Darrer període (2014): 22 de desembre del 2016.

Més informació a:

 Població i condicions socials. Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Protecció social
 Despesa en prestacions socials respecte al PIB T

Sou aquí: