Residus municipals. Generació. 2016M 

           2014           2015           2016
Catalunya   486        493     495     
Espanya   448        456     443     
Zona euro   :        :     :     
Unió Europea   479 (e)   481 (e)480 (e)
Unitats: Kg/hab./any.

Font Catalunya: Departament de Territori i Sostenibilitat. Agència de Residus de Catalunya. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.
(e) Valor estimat.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 21 de novembre del 2017.

Taula completada amb data 13 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Medi ambient i energia. Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Medi ambient
 Residus municipals. Generació T
 Residus municipals. Per tipus de tractament T
 Emissions de gasos amb efecte hivernacle Europa 2020 T
 Contaminació de l'aire T

Sou aquí: