Contaminació de l'aire. 2016M 

Concentració acumulada anual de valors màxims 8-horaris diaris d'ozó. 2016
           2014           2015           2016
Catalunya   3.344,0   4.103,03.693,0
Espanya   4.850,0   ::
Zona euro   :   ::
Unió Europea   3.243,0   ::
Unitats: Micrograms/m3.

Font Catalunya: Department de Territori i Sostenibilitat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.
Amunt
Concentració de contaminació a l'aire per partícules en suspensió. 2016
           2014           2015           2016
Catalunya   23,0   26,021,0
Espanya   20,7   ::
Zona euro   :   ::
Unió Europea   22,5   ::
Unitats: Micrograms/m3.

Font Catalunya: Department de Territori i Sostenibilitat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.

Aquest indicador comptabilitza les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres.


Data de publicació:

Darrer període (2016): 25 de juliol del 2017.

Més informació a:

 Medi ambient i energia. (Ozó). Eurostat.
 Medi ambient i energia. (Partícules). Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Medi ambient
 Residus municipals. Generació T
 Residus municipals. Per tipus de tractament T
 Emissions de gasos amb efecte hivernacle Europa 2020 T
 Contaminació de l'aire T

Sou aquí: