Transport de passatgers en turismes respecte al transport interior total. 2014M 

           2012           2013           2014
Catalunya   75,0   75,174,8
Espanya   80,7   80,383,2
Zona euro   :   ::
Unió Europea   83,0   83,283,4
Unitats: %.

Font Catalunya: Departament de Territori i Sostenibilitat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.

Data de publicació:

Darrer període (2014): 19 de juliol del 2017.

Més informació a:

 Transport. Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Transport
 Volum del transport de mercaderies respecte al PIB T
 Volum del transport de passatgers respecte al PIB T
 Transport interior de mercaderies T
 Transport de passatgers en turismes respecte al transport interior total T
 Transport aeri. Passatgers T

Sou aquí: