Emissions de gasos amb efecte hivernacle. 2015M 

           2013           2014           2015
Catalunya   110,5   111,2112,0
Espanya   114,7   115,3119,4
Zona euro   :   ::
Unió Europea   80,5   77,477,9
Unitats: Índex (base 1990 = 100).

Font Catalunya: Departament de Territori i Sostenibilitat. Oficina Catalana del Canvi Climàtic. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.

Nota: Objectiu UE-28 (80).


Data de publicació:

Darrer període (2015): 30 d'octubre del 2017.

Més informació a:

 Indicadors Europa 2020. Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Medi ambient
 Residus municipals. Generació T
 Residus municipals. Per tipus de tractament T
 Emissions de gasos amb efecte hivernacle Europa 2020 T
 Contaminació de l'aire T

Sou aquí: