Consum d'energia primària sense usos no energètics. 2014M 

           2012           2013           2014
Catalunya   21,3   20,420,3
Espanya   122,1   114,3112,6
Zona euro   1.107,5   1.100,61.057,4
Unió Europea   1.585,4   1.569,91.508,3
Unitats: Milions de tep.

Font Catalunya: Institut Català d'Energia. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

Nota: Objectiu UE-28: 1.483. Objectiu Espanya: 119,8.


Data de publicació:

Darrer període (2014): 14 de novembre del 2016.

Sèries revisades amb data 19 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Indicadors Europa 2020. Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial corregit d'efecte calendari T
 Producció d'energia primària T
 Consum d'energia primària sense usos no energètics Europa 2020 T
 Consum d'energia primària. Per productes T
 Consum final d'energia. Per sectors T
 Consum d'energia per habitant T
 Consum d'energia primària respecte al PIB T
 Electricitat obtinguda d'energies renovables T
 Consum d'energia renovable. Percentatge sobre el consum energètic final brut Europa 2020 T

Sou aquí: