Sol·licitants d'asil. 2016M 

        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Catalunya   786   1.302   1.834   62,4   65,640,9
Espanya   5.615   14.785   15.755   24,9   163,36,6
Zona euro   :   :   :   ..   ....
Unió Europea   627.780   1.323.465   1.260.350   45,3   110,8-4,8
Unitats: Persones.

Font Catalunya: Ministerio del Interior. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 5 de setembre del 2017.

Més informació a:

 Població i condicions socials. Eurostat.
 Ministerio del Interior.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Població estrangera
 Sol·licitants d'asil T

Sou aquí: