Població a 1 de gener. Per sexeM RSS 

Catalunya. 2017
        Valor        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Total   7.424.754   7.448.332   7.496.276   -0,1   0,30,6
Homes   3.642.789   3.652.339   3.673.224   -0,3   0,30,6
Dones   3.781.965   3.795.993   3.823.052   0,0   0,40,7

Font: Idescat. Estimacions de població.

Amunt
Espanya. 2017
        Valor        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Total   46.449.565   46.445.828   46.528.024   -0,1   0,00,2
Homes   22.826.546   22.809.420   22.834.598   -0,2   -0,10,1
Dones   23.623.019   23.636.408   23.693.425   0,0   0,10,2

Font: INE. Xifres de població.


Data de publicació:

Darrer període (2017): 9 de maig del 2017.

Sèries revisades amb data 28 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Estimacions de població. Idescat.
 Cifras de población. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Xifres de població
 Població a 1 de gener. Per sexe T
 Població a 1 de gener. Per grups d'edat T
 Creixement de la població T
 Població resident a l'estranger a 1 de gener. Per sexe T

Sou aquí: