Població projectada a 1 de generM RSS 

Catalunya. 2050
           2040           2045           2050
Població (escenari baix)   6.588   6.4386.246
Població (escenari mitjà)   7.797   7.8887.939
Població (escenari alt)   8.938   9.2919.615
Unitats: Milers d'habitants.

Font: Idescat.

Amunt
Espanya. 2050
           2040           2045           2050
Població   44.754   44.34043.732
Unitats: Milers d'habitants.

Font: INE.


Data de publicació:

Darrer període (2050): 16 d'octubre del 2014.

Més informació a:

 Projeccions de població. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Projeccions
 Població projectada a 1 de gener T
 Població projectada a 1 de gener. Índex base 2013=100 T
 Població projectada a 1 de gener. Per grups d'edat T
 Població activa projectada. Per sexe T
 Població activa projectada. Per grups d'edat T
 Llars projectades segons la grandària a 1 de gener T

Sou aquí: