Població resident a l'estranger a 1 de gener. Per sexeM RSS 

Catalunya. 2017
        Valor        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Total   242.070   264.034   284.374   9,3   9,17,7
Homes   120.829   132.181   143.150   9,8   9,48,3
Dones   121.241   131.853   141.224   8,8   8,87,1

Font: Idescat. Padró d'habitants residents a l'estranger.

Amunt
Espanya. 2017
        Valor        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Total   2.183.043   2.305.030   2.406.611   6,1   5,64,4
Homes   1.072.020   1.134.461   1.186.409   6,3   5,84,6
Dones   1.111.023   1.170.569   1.220.202   5,9   5,44,2

Font: INE. Padró d'espanyols residents a l'estranger.


Data de publicació:

Darrer període (2017): 6 d'abril del 2017.

Més informació a:

 Padró d'habitants residents a l'estranger. Idescat.
 Padró d'espanyols residents a l'estranger. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Xifres de població
 Població a 1 de gener. Per sexe T
 Població a 1 de gener. Per grups d'edat T
 Creixement de la població T
 Població resident a l'estranger a 1 de gener. Per sexe T

Sou aquí: