Població resident a l'estranger a 1 de gener. Per sexeM RSS 

Catalunya. 2018
        Valor        Variació (%)
           2016           2017           2018           2016           2017           2018
Total   264.034   284.374   302.525   9,1   7,76,4
Homes   132.181   143.150   152.608   9,4   8,36,6
Dones   131.853   141.224   149.917   8,8   7,16,2

Font: Idescat. Padró d'habitants residents a l'estranger.

Amunt
Espanya. 2018
        Valor        Variació (%)
           2016           2017           2018           2016           2017           2018
Total   2.305.030   2.406.611   2.482.808   5,6   4,43,2
Homes   1.134.461   1.186.409   1.225.500   5,8   4,63,3
Dones   1.170.569   1.220.202   1.257.308   5,4   4,23,0

Font: INE. Padró d'espanyols residents a l'estranger.


Data de publicació:

Darrer període (2018): 19 d'abril del 2018.

Més informació a:

 Padró d'habitants residents a l'estranger. Idescat.
 Padró d'espanyols residents a l'estranger. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Xifres de població
 Població a 1 de gener. Per sexe T
 Població a 1 de gener. Per grups d'edat T
 Creixement de la població T
 Població resident a l'estranger a 1 de gener. Per sexe T

Sou aquí: