Població a 1 de gener. Per grups d'edatM RSS 

Catalunya. 2017
        Valor        Percentatge (%)        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017           2015           2016           2017
De 0 a 19 anys   1.526   1.537   1.549   20,55   20,63   20,66   0,3   0,70,8
De 20 a 39 anys   1.944   1.891   1.857   26,19   25,39   24,78   -3,5   -2,7-1,8
De 40 a 59 anys   2.196   2.237   2.278   29,58   30,03   30,38   1,5   1,91,8
De 60 a 79 anys   1.322   1.339   1.356   17,81   17,98   18,10   1,0   1,31,3
De 80 anys i més   436   444   456   5,87   5,97   6,08   2,6   1,82,6
Total   7.425   7.448   7.496   100,00   100,00   100,00   -0,1   0,30,6
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat. Estimacions de població.

Amunt
Espanya. 2017
        Valor        Percentatge (%)        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017           2015           2016           2017
De 0 a 19 anys   9.202   9.211   9.228   19,81   19,83   19,83   -0,1   0,10,2
De 20 a 39 anys   12.179   11.794   11.459   26,22   25,40   24,63   -3,4   -3,2-2,8
De 40 a 59 anys   13.968   14.172   14.381   30,07   30,52   30,91   1,5   1,51,5
De 60 a 79 anys   8.367   8.476   8.598   18,01   18,25   18,48   1,0   1,31,4
De 80 anys i més   2.732   2.786   2.862   5,88   6,00   6,15   3,1   2,02,7
Total   46.450   46.440   46.528   100,00   100,00   100,00   -0,1   0,00,2
Unitats: Milers de persones.

Font: INE. Xifres de població.


Data de publicació:

Darrer període (2017): 9 de maig del 2017.

Sèries revisades amb data 29 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Estimacions de població. Idescat.
 Cifras de población. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Xifres de població
 Població a 1 de gener. Per sexe T
 Població a 1 de gener. Per grups d'edat T
 Creixement de la població T
 Població resident a l'estranger a 1 de gener. Per sexe T

Sou aquí: