Migracions internes. Per grups d'edatM RSS 

Immigracions procedents de la resta d'Espanya. 2016
        Valor        Taxa per 1.000 habitants        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016           2014           2015           2016
De 0 a 14 anys   6.796   6.583   6.149   5,7   5,6   5,2 (p)   4,2   -3,1-6,6
De 15 a 29 anys   15.580   15.438   14.808   14,0   13,9   13,3 (p)   4,2   -0,9-4,1
De 30 a 44 anys   19.973   20.289   18.539   10,9   11,3   10,5 (p)   4,7   1,6-8,6
De 45 a 59 anys   6.857   7.250   6.685   4,4   4,6   4,2 (p)   9,0   5,7-7,8
De 60 a 74 anys   2.817   2.870   2.849   2,6   2,6   2,6 (p)   -4,3   1,9-0,7
De 75 anys i més   2.316   2.324   2.162   3,4   3,4   3,1 (p)   -4,7   0,3-7,0
Total   54.339   54.754   51.192   7,3   7,4   6,9 (p)   4,1   0,8-6,5

Font: Idescat, a partir de l'Estadística de variacions residencials de l'INE.

(p) Provisional.
Amunt
Emigracions amb destinació a la resta d'Espanya. 2016
        Valor        Taxa per 1.000 habitants        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016           2014           2015           2016
De 0 a 14 anys   6.952   6.499   6.174   5,9   5,5   5,2 (p)   -6,2   -6,5-5,0
De 15 a 29 anys   12.121   11.523   11.151   10,9   10,4   10,0 (p)   -10,0   -4,9-3,2
De 30 a 44 anys   18.165   17.821   16.408   9,9   9,9   9,3 (p)   -3,1   -1,9-7,9
De 45 a 59 anys   7.539   7.339   7.218   4,9   4,7   4,5 (p)   3,6   -2,7-1,6
De 60 a 74 anys   3.994   4.085   4.105   3,7   3,7   3,7 (p)   3,2   2,30,5
De 75 anys i més   2.155   2.384   2.247   3,2   3,5   3,3 (p)   0,7   10,6-5,7
Total   50.926   49.651   47.303   6,9   6,7   6,3 (p)   -3,7   -2,5-4,7

Font: Idescat, a partir de l'Estadística de variacions residencials de l'INE.

(p) Provisional.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 15 de setembre del 2017.

Més informació a:

 Moviments migratoris. Idescat.
 Anuari estadístic de Catalunya. Migracions. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Migracions
 Migracions internes. Per grups d'edat T
 Migracions externes. Immigracions. Per grups d'edat T
 Migracions externes. Immigracions. Per continent de procedència T
 Migracions externes. Emigracions. Per grups d'edat T
 Migracions externes. Emigracions. Per continent de destinació T

Sou aquí: