Estrangers amb certificat de registre o targeta de residència en vigor. Per sexeM RSS 

Catalunya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Total   1.085.523   1.085.472   1.104.782   -1,6   0,01,8
Homes   585.854   585.572   594.170   -1,5   0,01,5
Dones   499.669   499.900   510.612   -1,7   0,02,1
      
% sobre el total de la població   14,4   14,5   14,7   ..   ....
% sobre el total d'estrangers a Espanya   22,0   21,8   21,9   ..   ....

Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

Amunt
Espanya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Total   4.925.089   4.982.183   5.053.887   -0,4   1,21,4
Homes   2.598.060   2.624.315   2.660.368   -0,3   1,01,4
Dones   2.327.029   2.357.868   2.393.519   -0,5   1,31,5
      
% sobre el total de la població   10,5   10,7   10,9   ..   ....

Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

Nota: El total inclou el nombre de certificats de registre o targeta en els quals no consta el sexe.


Data de publicació:

Darrer període (2016): 19 de maig del 2017.

Més informació a:

 Estrangers amb autorització de residència. Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Població estrangera
 Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat T
 Concessions de nacionalitat espanyola per residència. Per sexe T
 Estrangers amb certificat de registre o targeta de residència en vigor. Per sexe T
 Estrangers amb autorització d'estada per estudis en vigor. Per sexe T

Sou aquí: