Infants adoptats. Per continent de procedènciaM RSS 

Catalunya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Total   180   159   139   -28,3   -11,7-12,6
Europa   60   48   49   -23,1   -20,02,1
Àfrica   47   52   17   -46,0   10,6-67,3
Amèrica   20   23   24   -35,5   15,04,3
Àsia   53   36   49   -3,6   -32,136,1
Oceania   0   0   0   ..   ....

Font: Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció.


Data de publicació:

Darrer període (2016): 2 de març del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Llars, famílies i matrimonis
 Llars. Per tipus T
 Llars. Per nombre de persones T
 Infants adoptats. Per continent de procedència T
 Matrimonis i taxa bruta de nupcialitat T
 Edat mitjana al primer matrimoni T
 Ruptures matrimonials T

Sou aquí: