Infants adoptats. Per continent de procedènciaM RSS 

Catalunya. 2017
        Valor        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Total   159   139   153   -11,7   -12,610,1
Europa   48   49   39   -20,0   2,1-20,4
Àfrica   52   17   22   10,6   -67,329,4
Amèrica   23   24   16   15,0   4,3-33,3
Àsia   36   49   76   -32,1   36,155,1
Oceania   0   0   0   ..   ....

Font: Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció.


Data de publicació:

Darrer període (2017): 7 de febrer del 2018.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Llars, famílies i matrimonis
 Llars. Per tipus T
 Llars. Per nombre de persones T
 Infants adoptats. Per continent de procedència T
 Matrimonis i taxa bruta de nupcialitat T
 Edat mitjana al primer matrimoni T
 Ruptures matrimonials T

Sou aquí: