Matrimonis i taxa bruta de nupcialitatM RSS 

Catalunya. 2016
        Valor        Taxa per 1.000 habitants        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Matrimonis   26.823   27.592   29.355   3,61   3,71   3,93   3,0   2,96,4
Unitats: Nombre.

Font: Idescat. Estadística de matrimonis.

Amunt
Espanya. 2016
        Valor        Taxa per 1.000 habitants        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Matrimonis   162.554   168.910   175.343   3,45   3,59   3,72   3,9   3,93,8
Unitats: Nombre.

Font: INE. Estadística de matrimonis.


Data de publicació:

Darrer període (2016): 19 d'octubre del 2017.

Sèries revisades amb data 10 de gener del 2018.

Més informació a:

 Estadística de matrimonis. Idescat.
 Estimacions de població. Idescat.
 Estadística de matrimonis. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Llars, famílies i matrimonis
 Llars. Per tipus T
 Llars. Per nombre de persones T
 Infants adoptats. Per continent de procedència T
 Matrimonis i taxa bruta de nupcialitat T
 Edat mitjana al primer matrimoni T
 Ruptures matrimonials T

Sou aquí: