Interrupcions voluntàries de l'embaràs realitzades a Catalunya. Per grups d'edat i estat civilM RSS 

Catalunya. 2016
        Soltera        Casada        Vídua/Div./Sep.        Total
Menys de 15 anys   70   0   070
De 15 a 19 anys   1.902   37   31.954
De 20 a 24 anys   3.697   286   354.047
De 25 a 29 anys   3.250   658   1524.106
De 30 a 34 anys   2.465   1.222   3454.101
De 35 a 39 anys   1.773   1.446   4413.738
De 40 a 44 anys   534   657   2741.510
De 45 anys i més   41   61   31135
Total   13.732   4.367   1.28119.661
Percentatge   69,80   22,20   6,50100,00

Font: Departament de Salut. Registre d'interrupció voluntària de l'embaràs.

Nota: A partir del 2010, la suma dels grups d'edat per estat civil pot no correspondre's amb el total, perquè no inclou les dones de qui no consta l'estat civil.


Data de publicació:

Darrer període (2016): 17 de novembre del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Salut
 Esperança de vida a diferents edats T
 Professionals de la salut T
 Interrupcions voluntàries de l'embaràs realitzades a Catalunya. Per lloc de residència T
 Interrupcions voluntàries de l'embaràs realitzades a Catalunya. Per grups d'edat i estat civil T
 Persones amb reconeixement legal de discapacitat. Per tipus de discapacitat T

Sou aquí: